Den norske kyrkja > Strst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Velkomen til T-dagane i Fjell

Visjon for trusopplringa vr

Visjonen vr er ei raus og tydeleg kyrkje der barn og unge fr hjelp til leve livet i tru, hp og kjrleik.

Mlet vrt:

Vi skal utvikle ei systematisk trusopplring som fremjar kristen tru, gir kjennskap til den treeinige Gud og hjelp til livstolking og livsmestring for alle dypte i alderen 0- 18 r uansett funksjonsniv.

Vandring

Kva er T-dagane i Fjell?

T-dagen i Fjell er trusopplringsdagen det ret barna og ungdomane fyller r. Til dmes T7-dag for alle det ret dei fyller sju r.

T-dagen er bli kjent med trua dei er dypte til!

T-helsinga fr borna og ungdomane i posten rleg.

T-dagen er viktig for erfare at vi er ein del av kyrkja!

T-dagen er like sjlvsagt som bere borna til dpen!

Babysong

Kvifor har vi T-dagar i Fjell?

Stortinget har vedteke ei trusopplringsreform for alle dypte born og unge fr dpen til og med 18 r.

Fjell kyrkjelyd er i full gong med trusopplringsprogrammet T-dagen. Det inneber ein trusopplringsdag og ei T-helsing kvart r med ulikt innhald.

Trusopplringa er viktig fordi dp og opplring hyrer saman. Det er kyrkja som saman med foreldra har dette ansvaret. Slik skal det vere like alminneleg delta p T-dagane som bere barna til dpen. Barna m f lre kjenne den kristne trua dei er dypte til. Trua gjev hp og hjelp til meistre livet.

Kristen tru og kristne verdiar har prega folket vrt og Fjellsamfunnet i mange hundre r. Det ser vi i sprk, litteratur, musikk og biletkunst. Denne kulturarven vil kyrkja i Fjell bringe vidare til nye generasjonar.

T-dagen er sjlvsagt g p Facebook, og der kan du finne oppdatert informasjon om arbeidet vrt.

Vel mtt p "din T-dag"!