Den norske kyrkja > Strst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Fotoalbum

Kvifor har vi T-dagar i Fjell?

Stortinget vedtok i 2003 Reform for trusopplring i Den norske kyrkja. Der er det sett fokus p trus- og livssynsopplring for barn og unge i ei tid prega av stort religist og kulturelt mangfald.

tteringar framfor Foldnes kyrkje

Kristen tru og kristne verdiar har prega folket vrt og Fjellsamfunnet i mange hundre r. Dette kjem til uttrykk i sprk, litteratur, musikk og biletkunst. Denne kulturarven vil kyrkja i Fjell bringe vidare til nye generasjonar.

Landro kyrkje

Trusopplringa er viktig fordi dp og opplring hyrer saman. Det er kyrkja som saman med foreldra og fadrane har dette ansvaret. Barna m f lre kjenne den kristne trua dei er dypte til. Trua kan gje dei dypte hp og hjelp til meistre livet.

Musikal p T8-dagen

T-dagen

Fr 2006 er Fjell forskskyrkjelyd med tiltaket T- dagen. Dette er ein trusopplringsdag kvart r til alle dypte i aldersgruppa 0-18 r. Fr kvar T-dag vert det sendt ut ei T-helsing med invitasjon til T-dagen og noko om temaet for dagen.

Padletur p T10-dagen

Samarbeid om T-dagane

Kyrkja i Fjell ynskjer at det skal vere sjlvsagt delta p T-dagen; at det er noko alle er med p fordi dei er dypte. Fjell er det strste trusopplringsprosjektet i landet nr det gjeld talet p barn i kvart rskull. Derfor er det viktig for kyrkja samarbeide breitt. I Fjell kommune finst det eit mangfald av institusjonar, organisasjonar og enkeltmenneske. Vi ynskjer at mange skal dra nytte av og bidra i dette ressursprosjektet. Saman med born og unge i Fjell kyrkjelyd ynskjer vi velkomen til samarbeid!

Fjell kyrkje