Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T1-dagen

Stolt oldemor

T1 er bygd opp av tre fasar: Eit førebuande dåpskurs for foreldre og fadrar, sjølve dåpsdagen og eit føremiddagskurs i babysong.

Dåpskurs

Det blir arrangert månadlege dåpskurs i Fjell. Skriftleg invitasjon til dåp, dåpskurs og babysong blir sendt ut til dei heimane der ein av foreldra er medlem i Den norske kyrkja. På dåpskurset vil foreldra og fadrane få lære meir om dåpen og trusopplæring, og få praktiske råd om sjølve dåpsdagen.

Dåpskurset byrjar kl. 18 og er ferdig kl. 19.30.

Babysong hausten 2015:

Babysang i Landro kirke
31.august i Fjell kyrkje
12.oktober i Foldnes kyrkje
2.november i Landro kyrkje
7.desember i Fjell kyrkje
11.januar 2016 i Foldnes kyrkje

Alle babysongkursa er lagt til måndagar.

Titill, totill og tillerillerot

Kurset startar kl 10.30. Det vil bli ein enkel lunch midtveis, og vi er ferdige ca. 12.30. Kurset passar best for dei yngste babyane (opp til ca. 6 mnd), og invitasjonen går difor ut i samband med invitasjon til dåp.

Babysang med silkeskjerf

Du kan melde deg på T1-dagen. Påmeldingsfrist er siste fredagen før kursdagen. Ansvarleg for babysong: Rannveig Vestbøstad Vik

Gutt spiller djembe