Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T10-dagen

Takk for ein flott T10-dag 2013!

Fredag 8. november 2013 var det endeleg T10-dag for dei som er fødde i 2003. Mange av desse hadde vore med på mange T-dagar før, heilt frå dei fekk fireårsboka for seks år sidan. Men for nokre var dette den aller første T-dagen. Det var veldig kjekt å sjå dykk, alle saman.

Tusen takk til alle femteklassingar, foreldre, leiarar, ungdomar og alle andre som var med på å gjere dette til ein fantastisk dag!

Dette er ein T-dag med mange ulike aktivitetar, men òg tid til å snakke godt saman. Vi gler oss til å sjå dykk igjen på T11/Lys Våken i mars, og i mellomtida kan de kikke på bileta under her og snakke saman om det de opplevde.

Flink leiar

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Bibelarbeid i grupper

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Godt med lunsj

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Aktivitetsgrupper ute og inne

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Korøving og middagsservering

Husbandet

Korøving

Middagsservering

T10-finale saman med foreldre og sysken

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

Glimt frå ein regnvåt, men fargerik, T10-dag 2012!

Fredag 9. november 2012 var det endeleg tid for T10-dag for dei som er fødde i 2002. Vêret kunne ha vore betre, men humøret var på topp hos både små og store, og det blei ein flott dag likevel.

Tusen takk til alle femteklassingar, 76 totalt, foreldre, leiarar, ungdomar og alle andre som var med på å gjere dette til ein fantastisk dag!

Dette er ein T-dag med mange ulike aktivitetar, men òg tid til å snakke godt saman, og mange fekk nye vener denne dagen. Vi gler oss til å sjå dykk igjen på T11/Lys Våken i mars, og i mellomtida kan de kikke på bileta under her og snakke saman om det de opplevde.

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Svisj - vi er saman

Aktivitetsgrupper

Vi hadde to matlagingsgrupper, ei før og ei etter lunsj. Dei lagde deilig fruktsalat, knaskegrønsaker og nydelege skillingsbollar.

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

På friluftsgruppene var det tur til ein gapahuk, der det vart grilling av pinnebrød og marshmallows. Vêret var ikkje bra, og dei fleste vart ganske våte, men humøret var på topp heile tida. Leiarane var veldig imponerte over den sporty innstillinga til femteklassingane.

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

Friluftsgruppe

På kunstgruppene laga borna flotte collagar og måleri. Temaet for kunsten var inspirert av bibelordet for dagen: Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti.

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

Matpakkelunsj

Lunsj

Lunsj

Tid for ein liten pause

Gruppearbeid: Djupdykk i den nye skulebibelen

Saman med resten av fargegruppa si, fekk òg alle tiåringane vere med på tre ulike djupdykk i den nye femteklassebibelen som dei har fått av kyrkja no i haust.

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Djupdykk

Korøving

Korøving

Korøving

T10-finale

På T10-finalen i kyrkjerommet, fekk foreldre og sysken endeleg sjå og høyre kva femteklassingane hadde vore med på og kva dei hadde lært. Det var nok mange som var både stolte og imponerte.

T10 finale

T10 finale

T10 finale

T10 finale

T10 finale

T10 finale

Tusen takk for ein fantastisk flott T10-dag! Vi gler oss veldig til å sjå denne fine gjengen igjen i mars, for då skal vi ha T11/Lysvåken og overnatte i Fjell kyrkje.

Takk for ein flott T10dag

Glimt frå T10-dagen 2011

Fredag 11. november 2011, i strålande solskinn, var det endeleg tid for T10-dag for dei som er fødde i 2001. Tusen takk til alle femteklassingar, foreldre, leiarar, ungdomar og alle andre som var med på å gjere dette til ein fantastisk dag!

Dette er ein T-dag med mange ulike aktivitetar, men òg tid til å snakke godt saman, og mange fekk nye vener denne dagen. Vi gler oss til å sjå dykk igjen på T11/Lys Våken i mars, og i mellomtida kan de kikke på bileta under her og mimre saman om det de opplevde.

Registrering og gjensynsglede

Tidleg på morgonen kom dei fyrste femteklassingane. Totalt kom det over 80 T10-arar i år, og dei fleste skulane var representerte. For nokre var dette den aller fyrste T-dagen, medan andre hadde vore på både T7, T8 og T9 tidlegare. Det var veldig kjekt å treffe både nye og gamle vener. Prosten vår (Erling Kopperud) og alle ungdomane som hjelpte til med registreringa, gjorde ein kjempeinnsats.

Etter registreringa gjekk alle inn i kyrkjelydssalen, der dei fekk sjå bilete frå tidlegare T-dagar på storskjerm. Alle fekk sjå anten seg sjølv eller nokon dei kjente godt. Og mange lo gjenkjennande då dei så bilete av seg sjølv frå T-dagar for fleire år sidan.

Registrering

Registrering

T-dagskino

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Mange gode vener på T10-dagen

Svisj - no er vi igong!

Deretter var det tid for "Svisj", som på T-dagsspråket tyder at vi opnar dagen offisielt, med tenning av T-dagslyset, nokre ord om temaet og eit par gode songar. I år fekk vi dessutan besøk av bonden herr Kornmo på svisjen, og han og Marianne snakka litt saman om både såkorn og Bibelen. Det var tydeleg at mange av femteklassingane visste mykje om Bibelen allereie.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Bibelvandringar og aktivitetsgrupper

Siste økt før lunsj og første økt etter lunsj var sett av til bibelvandringar og aktivitetsgrupper. Ca halvparten av borna hadde bibelvandringer før lunsj og aktivitetar etterpå; for den andre halvparten var det motsett. Både i og rundt Foldnes kyrkje var det eit yrande liv. Det var baking, fruktkutting, lyktemaking, collage, måling, lavvo-kos, klatring i kyrkjetårnet, padling, fotballspeling og mykje godt bibelarbeid, og alle leiarane gjorde ein fantastisk innsats. Tusen takk!

Kunstgruppa

Flink leiar

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Collagekunst

Kunstgruppa

Måleri

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Flinke leiarar

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Flinke leiarar

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Matlaging

Unge kunstnarar

Unge kunstnarar

Unge kunstnarar

Unge kunstnarar

Unge kunstnarar

Friluftsliv

Fruktsalat

Stor kunstproduksjon

Stor kunstproduksjon

Unge kunstnarar

Lunsj

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Aktivitetane held fram

Etter lunsj bytta vi, slik at dei som hadde vore på bibelvandring før lunsj, fekk vere på den sjølvvalgte aktiviteten sin no, og omvendt. Det summa og jobba i kvar krok av kyrkja og i området rundt. Alle såg ut til å ha det kjekt, og mange lærte ting dei ikkje kunne frå før.

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Korøving og T10-finale

Vi fekk tid til mykje anna denne dagen òg, mellom anna korøving med husbandet i Foldnes kyrkje. Etter middag med foreldre og sysken, var det tid for T10-finale, ein slags mini-gudsteneste, der vi møtte familien Kornmo igjen, og der det store T10-koret song og dansa. Kyrkjerommet var vakkert pynta med lyslyktene som femteklassingane hadde laga. Alt i alt var dette ein flott T10-dag, der sola og femteklassingane stråla om kapp. Vi gler oss til å treffe denne gjengen igjen på T11/LysVåken i mars!

Korøving med band

Korøving med band

KodeB-dansen

KodeB-dansen

Koret syng

Koret syng

Kveldsmat med familien Kornmo

Kveldsmat med familien Kornmo

T10-finale

Husbandet

T10-lykter

T10-lykter

Lyktvakter

Stolt lykteigar

Tekst og bilete frå T10-dagen 2010

Tusen takk til alle femteklassingar, foreldre, leiarar, ungdomar og alle andre som var med på T10-dagen i Foldnes kyrkje fredag 12. november 2010.

Under her kan de sjå bilete frå T10-dagen 2010.

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Svisj - no er vi igang!

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Bibelvandringar og aktivitetsgrupper

Siste økt før lunsj og første økt etter lunsj var sett av til bibelvandringar og aktivitetsgrupper, leia av mange flotte leiarar.

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

Aktivitetar

T10-finale med foreldra

Etter korøving og filmvising var det tid for ei roleg samling der alle T10-borna fekk tenne kvart sitt lys som blei ståande framfor dei fine karsepottene ved fondveggen. Deretter kom foreldre og sysken til middag, og så var det tid for stor T10-finale i kyrkjerommet. Vi fekk sjå og høyre nokre glimt frå dagen, og familien Kornmo kom innom og lærte oss mykje om både såkorn og Bibelen. T10-koret song "Hjalmar" med skikkeleg "draiv". Band Foldnes bidrog for musikalsk trøkk. Marianne og Bjarte leia samlinga med stødig hand. Til slutt var det ein fin lysseremoni, og alle fekk gå ut i novembernatta med mange gode inntrykk.

Korøving

Korøving

Korøving

Korøving

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

T10-finale

Vi gler oss til å treffe mange av dykk på T11 med LysVåken og overnatting i Fjell kyrkje, laurdag 19. til søndag 20. mars. Vel møtt!

Glimt frå T10-dagen 2009

Glad T10-gjeng

Tusen hjarteleg takk til alle dykk som fylte Foldnes kyrkje på T10-dagen fredag 6. november 2009. Takk til alle dykk som bakte, sjonglerte, spelte trommer, lærte fyrstehjelp, laga kunst, spelte fotball, padla, klatra, song og lærte mykje om Bibelen! Takk for at vi fekk bli kjent med dykk! Vi vonar å sjå dykk igjen på T11-dagen med "Lys Våken" i Foldnes kyrkje 20.-21. mars.

Her får de sjå ein del foto frå T10-dagen. Kan hende finn du eit bilete av deg sjølv eller nokon du kjenner?

Registrering

Tidleg om morgonen møtte tiåringane opp i Foldnes kyrkje. Dei fleste hadde hugsa å pakke med seg både godt humør og Bibelen. Ved registreringa fekk dei tildelt både fargegruppe og aktivitetsgruppe, og så var vi klare til å starte.

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Klar for T10-dag

Svisj

Første post på programmet var "Svisj". Det er noko vi ofte har i starten av T-dagar. Vi syng saman og får vite noko om kva som skal skje i løpet av dagen. I menighetssalen var 87 tiåringar samla, klare for ein innhaldsrik dag.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Arbeid med den levande boka

Tiåringane høyrde, lærde om og opplevde tre bibelforteljingar: Forteljinga om Josef og brørne hans, likninga om såmannen og forteljinga om den lamme mannen som Jesus helbreda. Formidlingsformene varierte mellom samtale, flanellograf og ei vandring med fleire stasjonar i kyrkjerommet. Borna brukte Bibelen aktivt.

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Bibelarbeid

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Aktivitetsgrupper

Det var mange ulike aktivitetar å velje mellom i år òg, og det verka som om tiåringane koste seg.

På kokkegruppa laga dei deilige skillingsboller og ein frisk og god fruktsalat.

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Kokkegruppe

Ei anna gruppe fekk lære sjonglering av den kjempedyktige sjongløren Anette.

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

Sjonglering

På målegruppa laga dei kunst som dekorerte kyrkjerommet på festforestillinga.

Målegruppe

Målegruppe

Målegruppe

Førstehjelpsgruppa lærte mykje som kan vere godt å kunne i ein krisesituasjon.

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp

Harald prest var leiar for trommegruppa, og dei øvde inn rytmer til festforestillinga på kvelden.

Trommegruppe

Trommegruppe

Trommegruppe

Trommegruppe

På collageverkstaden blei det trylla fram flotte bilete ved hjelp av mange ulike materiale, som til dømes tapet og glitterlim. Nokre nytta kreativiteten sin til å flette håret på kvarandre.

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Collageverkstad

Friluftsgruppa var heldige med vêret i år òg. Dei padla i kano, klatra i fjellveggen og steikte pinnebrød i lavvoen.

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Fotballgruppa, under kyndig leiing av prest og trenar Terje, spela seg varme i gymsalen på Foldnes skule.

Fotball

Fotball

Fotball

Fotball

Tusen takk til alle dei flotte leiarane som var med oss denne dagen, og særleg dei som ikkje vanlegvis høyrer til kyrkjestaben, men som møtte ulønna og "frivillig".

Leiarar

Korøving og fest

Etter aktivitetsgruppene var det korøving, film og gruppesamling, og så kom foreldre og sysken for å ete middag med oss. T10-dagen blei avslutta i kyrkjerommet, med ei flott festavslutning. Først fekk vi sjå bilete frå dagen. Deretter kom prosesjonen som synte noko av det vi hadde gjort denne dagen. Så var det mellom anna korsong, trommer og sjonglering. Tusen takk til TenSing-musikarane som spelte i bandet! Kyrkjerommet var dekorert med T10-kunst.

Prosesjon

Sjonglering

Trommerekka

Kor

Kor

Intervju

Intervju

Vi sjåast på T11!

Endå ein gong tusen takk til alle som var i sving på T10-dagen, både små og store! Vi vonar å sjå mange av dykk, og kanskje endå fleire, på T11-dagen i 2010. Det blir eit "Lys Våken"-arrangement, med overnatting i kyrkja. Dette skjer 20.-21. mars 2010 i Foldnes kyrkje, og vi gler oss veldig.

Glad trio