Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T12-dagen

Takk for ein flott T12-dag 2011!

Fredag 30. september, i strålande haustsol, var det endeleg T12-dag igjen. Her kjem nokre glimt frå dagen. Tusen takk til alle som var med, både tolvåringar, foreldre, forteljarar, band, stab og MILKarar. De gjorde alle ein flott innsats, og vi hadde det kjempekjekt!

Registrering og svisj

Det var nok nokre av dei oppmøtte tolvåringane som var litt spente. Var det no ein god idé å bruke ein fredagskveld til å gå "På sporet av Jesus"? Heilt frivillig? Men mange møtte igjen folk som dei kjende, og dei ulike forteljarane, som hadde rukke å skifte til bibelske kostymer, bidrog òg til ei god stemning og spirande forventning, heilt frå starten, der dei gjekk smilande rundt mellom tolvåringane.

Registrering

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Kona til Sakkeus

Vertshuseigar frå Betlehem

Fiskaren Peter og kona hans

Maria frå Betania

Spente T12arar

Marta

T12-deltakarar

T12-deltakarar

T12-deltakarar

Forteljartreff

Elisabeth og Mildred

MILKarane, det vil seie fjorårskonfirmantar som går på Minileiarkurs i år, var flinke gruppeleiarar. Dei hjelpte tolvåringane med dei fyrste viktige oppgåvene: å gjere klar ein fisk, ein bokrull og eit familieportrett av Jesus, Maria og Josef. Desse tre tinga skulle tolvåringane ha med seg på vandringa i Galilea.

MILKarar

MILKarar

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Gruppeoppgåver

Fyrste drama: Hos Kaifas og Pilatus

Den fyrste stasjonen i rollespelet var felles for alle. Vi var inne i kyrkjerommet, som denne dagen var blitt til tempelet i Jerusalem, og der fekk vi sjå at øverstepresten Kaifas diskuterte heftig med Pilatus om kven Jesus var. Maria Magdalena kjem så forsiktig inn og seier kva ho meiner om saka, og sjølv om de to mennene har mest lyst til å avvise henne heilt, blir dei nøydde til å lytte. Det ho fortel dei, gjer dei tankefulle, men framleis svært skeptiske. Deretter kjem Marta inn og seier at ho trur dei ikkje vil bli samde om dette med det fyrste, og ho gir tolvåringane i oppgåve å gå ut i Galilea og sjølv prøve å finne ut meir om kven Jesus var. Kanskje kan dei treffe andre som såg han, og som kan fortelje om kva dei opplevde med han?

Organisten Aasmund spelar dramatisk på orgelet: He is dangerous!

I kyrkjerommet

Pilatus og Kaifas

I kyrkjerommet

I kyrkjerommet

Pilatus, Kaifas og Maria Magdalena

Pilatus, Kaifas og Maria Magdalena

Maria Magdalena

Pilatus og Kaifas

Pilatus, Marta, Kaifas og Maria Magdalena

Sakkeus i Jeriko

Dermed var vandringa i gong for alvor. Fyrste stopp var i Jeriko. Der fann tolvåringane tollaren Sakkeus høgt oppe i eit tre. Han fortalde om då Jesus kom til Jeriko og stansa opp ved treet, og korleis det hadde forandra livet hans. Sakkeus var veldig glad for at Jesus ville vere venen hans, og han inviterte alle tolvåringane på fest i huset sitt. Han ville seie til kona si at ho skulle lage masse deilig mat, og så kunne tolvåringane kome heim til han når dei var ferdige med vandringa si.

Vandringa er i gong

Vandringa er i gong

Vandringa er i gong

Vandringa er i gong

Vandringa er i gong

Vandringa er i gong

Jeriko

Sakkeus i treet

Sakkeus i treet

Sakkeus i treet

Sakkeus fortel

Sakkeus fortel

Den lamme mannen og søstera hans fylgjer med på kva Sakkeus fortel

Vandringa vidare i Galilea og Judea

Frå Sakkeus i Jeriko vandra tolvåringane gruppevis vidare. Dei trefte mange augevitne som kunne fortelje spanande ting om Jesus.

I Betlehem fekk dei sitje ned hos vertshuseigarane, og dei fekk litt å ete. Tolvåringane synte fram "familieportrettet" og spurte om vertshuseigarane hadde sett denne lille familien før. Det hadde dei, og dermed fortalde vertshuseigarane om det som skjedde i Betlehem på julenatta.

I Betlehem

I Betlehem

I Betlehem

I Betlehem

I Betlehem

I Betlehem

I Nasaret fekk tolvåringane kome inn i synagogen. Der måtte dei vise at dei klarte å nummerere dei ti boda rett (frå høgre mot venstre). Synagogeforstandaren og medhjelparen hans viste fram alle dei ulike tinga som ein nyttar i synagogen, og dei fortalde om den gongen Jesus vitja synagogen i Nasaret og opna Skriftene for dei, slik at dei skjøna at Jesus var den som profetane hadde tala om.

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I synagogen

I Magdala fekk tolvåringane møte to gode venninner: Maria Magdalena og Maria frå Betania (systera til Marta og Lasarus).

Dei fortalde om då Maria Magdalena salva føtene til Jesus, om då Jesus vekte opp Lasarus frå grava, og om då Jesus sjølv stod opp frå grava på den tredje dagen. Dei fortalde tolvåringane om kor mykje det betydde for dei at Jesus vann over døden. Til slutt fekk tolvåringane lukte på den velduftande olja og få smøre litt av henne på hendene sine.

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

I Magdala

Ved Genesaretsjøen (til dagleg kjend som Skiftedalsvatnet) sat fiskaren Peter og kona hans og bøtte garna i solnedgongen. Dei ville ikkje fortelje noko fyrst, for dei var redde for at tolvåringane ville forråde dei, men då tolvåringane viste fram det hemmelege teiknet, fisken, forstod dei at dette var vener av Jesus. Då ville endeleg Peter og kona hans fortelje om alt det spanande dei hadde opplevd saman med Jesus.

Solnedgong ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

Ved Genesaretsjøen

I Kapernaum fekk tolvåringane møte den tidlegare lamme mannen som var blitt firt ned gjennom taket av venene sine, slik at Jesus kunne gjere han frisk. Systera til den lamme mannen var òg der, for å fortelje korleis ho hadde opplevd dette. Men for dei begge var det kanskje noko anna ved Jesus som hadde gjort endå sterkare inntrykk... Tolvåringane fekk sjå båra som mannen hadde brukt før han blei frisk, og dei fekk prøve å liggje på henne.

Mannen som blei frisk

I Kapernaum

Systera fortel

Systera fortel

I Kapernaum

Mannen som blei frisk og systera hans

I Kapernaum

Mannen som blei frisk og systera hans

Tolvåringane fekk teste ut båra

Tolvåringane fekk teste ut båra

Tolvåringane fekk teste ut båra

Tolvåringane fekk teste ut båra

På veg frå Kapernaum til Magdala

På fest hos Sakkeus

Då tolvåringane hadde truffe alle augevitna, både i Betlehem, Nasaret, Kapernaum, Jeriko, Magdala og ved Genesaretsjøen, var det tid for fest hos Sakkeus og kona hans. Bordet og rommet var pynta i mange fargar, og alle gjestene fekk god mat. Fru Sakkeus fortalde si historie. Etter maten var det dans, guiz, musikk og tid for litt refleksjon. Vi fekk òg møte evangelisten Lukas, som fortalde om korleis han hadde snakka med mange augevitne då han skulle skrive boka si om Jesus. Maria Magdalena kom òg innom og fortalde Lukas om det ho hadde opplevd.

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Fest hos Sakkeus

Kveldsavslutning

Til slutt var det kveldsavslutning bak altaret i kyrkjerommet. Husbandet vårt spelte til songane, og Sara song solo.

Husbandet spelar

Samling bak altaret

Lystenning

Kveldsavslutning

Sara syng

Andakt

Sakkeus var sjølvsagt med

Kveldsavslutning

Tusen takk til alle som var med og bidrog! Vi gler oss til å treffe alle igjen på seinare T-dagar!

Glimt frå T12-dagen 2010

Fredag 1. oktober var det klart for ny T12-dag i Foldnes kyrkje, og det blei ei flott oppleving for alle som var med. Temaet for T12-dagen er "På sporet av Jesus". Gjennom mange ulike små dramasnuttar får ungdomane oppleve dei nytestamentlege personane som fortel "laiv" om det dei har opplevd med mannen frå Nasareth.

Judit og Maria

Synagogeforstandar, Sakkeus og Pilatus

Synagogeforstandar, Sakkeus og Pilatus

Synagogeforstandar og fru Sakkeus

kona til kroverten i Betlehem

To flinke leiarar

Under her kan de sjå fleire bilete frå T12-dagen 2010. Til alle T12-ungdomane seier vi: Takk for sist, og hjarteleg velkomen til T13-dagen til våren!

Svisj - vi er saman!

Sjølvsagt byrjar også denne T-dagen med ein "svisj". Vi tenner T-dagslyset og får fyrste oppgåve: Saman med gruppeleiarane skal alle lage ein fisk, eit bilete og ein bokrull. Dette skal dei nytte seinare på T12-dagen.

Marta ynskjer velkomen

Tenning av T-dagslyset

Svisj - vi er saman!

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Fyrste drama: Hos Kaifas

Når T12-arane har lage dei tre tinga dei treng å ha med vidare, går vi inn i kyrkjerommet. Der møter vi Kaifas og Pilatus som diskuterer om det verkeleg var rett det dei gjorde mot Jesus. Maria Magdalena kjem inn og fortel kven ho meiner Jesus var. Dei tre blir ikkje samde, og til slutt kjem Marta (systera til Lasarus) som gir T12-borna i oppdrag å sjølv gå på sporet av Jesus og prøve å finne ut kven han var og er.

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

Hos Kaifas

På sporet av Jesus

Så byrjar T12-ungdomane å vandre rundt i "Galilea" (området i og rundt Foldnes kyrkje), og dei møter mange personar som fortel om sine møte med Jesus.

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

På sporet av Jesus

Festen hos Sakkeus

Så er det klart for fest hos Sakkeus og kona hans, med deilig mat, dans, quiz og mykje meir. Der treff vi også Lukas, som fortel Maria Magdalena og oss andre om bokprosjektet sitt.

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Fest hos Sakkeus og kona hans

Medan nye ungdomar ventar på T12-dagen 2011, kan de kose dykk med fleire bilete frå T12-dagen ifjor, som de finn under her.

Takk for ein fin T12-dag fredag 25. september 2009 i Foldnes kyrkje!

Glad gjeng

Det var kjekt å møte dykk og fortelje vidare så mange forteljingar frå folk som møtte Jesus på den tida han var på jorda. Vi håper de koste dykk, og vil koma igjen til ein helt annleis T13-dag fredag 19. mars!

Til dess kan de kikke på bileta frå T12-dagen under her.

Førebuingane og "Svisj"

I gruppene laga T12-arane til fisk, bokrull og biletet av Maria, Josef og Jesus-barnet som skulle vere med på stasjonane.

T-dagslyset er tent

Svisj, vi er saman!

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Arbeid i grupper

Kaifas, Pilatus og Maria Magdalena

Før barna vert sende ut på oppdrag for å finne meir ut om kven denne Jesus er, møter dei Maria Magdalena, den romerske guvernøren Pontius Pilatus og den jødiske øvstepresten Kaifas. Desse tre er ikkje einige!

Kaifas, Maria og Pilatus

Forteljingsstasjonane

På vandringa møtte dei Sakkeus oppe i treet ved Jeriko, fiskaren Peter og kona hans ved Genesaretsjøen, den lamme mannen og søstera hans i Kapernaum, rabbinarane i synagogen i Nasaret, dei to Mariaene i Magdala og krovertane i Betlehem. Alle desse fortel om sine møte med Jesus.

Tollaren Sakkeus i Jeriko

Fiskaren Peter og kona hans ved Genesaretsjøen

Fiskaren Peter og kona hans ved Genesaretsjøen

Fiskaren Peter og kona hans ved Genesaretsjøen

Judit og Tomas frå Kapernaum fortel om då Jesus gjorde Tomas frisk igjen

Judit og Tomas frå Kapernaum fortel om då Jesus gjorde Tomas frisk igjen

T12arar testar båra

Hos rabbinarane i synagogen

Hos rabbinarane i synagogen

Hos rabbinarane i synagogen

Hos dei to Mariaer

Hos dei to Mariaer

Maria Magdalena fortel

Hos krovertane i Betlehem

Festen hos Sakkeus og kona hans

På festen var det mykje god mat, jødisk folkedans, quiz, arbeid med kortet til T-dagsmappa, song og møte med Maria og Lukas, som skreiv det eine evangeliet om Jesus. Etter festen var det ei stemningsfull kveldsavslutning saman med mange foreldre inne i kyrkjerommet, der tema var "Frå krubba til korset". Vi tente lys og fekk velsigning med eit kors i handa ved døypefonten.

Frå festen

Frå festen

Frå festen

Sakkeus og kona hans

God mat og bugnande fat

God mat og blid gut

Frå festen

Frå festen

Lukas og Maria Magdalena

Solveig syng

Frå festen

Fleire glimt frå T12-dagen 2009

Pilatus og kona til Peter

Kjekt å få treffe ein ekte rabbinar

Rabbinaren fortel

Forventningsfull gjeng

Utstilling av T-dagsmateriell

To rabbinarar og to jødiske kvinner

Kjekt på T12-dag!

Blid gutegjeng

Blid jentegjeng

Bilete frå T12-dagen 2008

Krovertene Kjell og Bodil

Fredag 25. april 2008 var det endeleg duka for den aller fyrste T12-dagen i historia. Reformleiar Marianne Bergsjø Gammelsæter var hovudansvarleg for denne dagen, og ho hadde funne fram til månge vaksne som hadde sagt ja til å ta på seg nye roller denne dagen. Sjølv var Marianne sjølvsagt blitt til Marta, systera til Lasarus og Maria. Marta er blitt kjend som ho som steller og styrer masse for at gjestene skal ha det bra, og det passa godt til Marianne denne dagen.

Travel Marta

Svisj!

Dei frammøtte tolvåringane blei fyrst registrerte og fekk vite kva for gruppe dei var komne i. Alle gruppene hadde fått ein dyktig konfirmant som gruppeleiar. Dei sette seg gruppevis og lagde tre ting, som dei fekk vite at dei skulle få bruk for seinare på dagen. Desse tinga putta dei i T-dagsmappa si.

Svisj Svisj Svisj Svisj Jente fargelegg Jente fargelegg Asle konfirmant Skriftrulling.

Deretter gjekk vi saman inn i kyrkjerommet. Der møtte vi Kaifas, Pilatus, Maria Magdalena og Marta, og dei var ikkje heilt samde om kven Jesus var eller er

Dramapublikum Dramapublikum Kaifas, Pilatus, Marta og Maria

På sporet av Jesus

Dermed fekk ungdomane det viktige oppdraget å finne ut meir om dette. Gruppevis gjekk dei ut i området i og rundt Foldnes kyrkje. Dei møtte Sakkeus i Jeriko, To systrer i Kapernaum, to Mariaer i Magdala, Peter og kona hans ved Genesaretssjøen, to synagogeforstandarar i Nasareth og to krovertar i Betlehem. Alle desse fortalte kva dei hadde opplevd saman med Jesus, og fortalde kven dei mente at han var.

Sakkeus i treet Tre bibelske damer To stk Maria Ved Genesaretsjøen Peter og kona hans Peter og kona hans To gutar ved vatnet To synagogeforstandarar Trond fortel Krovertar i Betlehem Vertshusgjestar

Fest hos Sakkeus

Metta på inntrykk, men svoltne på mat, møtte tolvåringane til fest hos Sakkeus og kona hans. Fru Sakkeus ynskte hjarteleg velkomen, og fortalte korleis alle pengane hadde gjort at dei var einsame i det store huset. No gledde deg seg over alle gjestane. Lukas og Maria Magdalena stakk òg innom festen. Det blei tid til mellom anna mat, dans og quiz.

Festpynta bord Sakkeus og kona hans Flott fest og god mat Flott fest og god mat Flott fest og god mat Flott fest og god mat Jødisk dans Jødisk dans Lukas og Maria

Kveldsavslutning

Til slutt samla vi oss i kyrkjerommet, der vi med nokre ord oppsummerte at Jesus sa at han var "Vegen, sanninga og livet". Vi song, bad Fadervår og velsigninga, og tende lys. Vi som var leiarar denne dagen, var imponerte over kor rolege tolvåringane var.

Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Bibelske damer