Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T13-dagen

Takk for ein flott T13-dag!

Fredag 23. april var det T13-dag i Foldnes kyrkje, og det blei ein fin dag for både ungdomar og leiarar. Mange av dei som kom, hadde vore på ein eller fleire T-dagar før, og det var veldig kjekt å treffe både nye og gamle vener. Temaet denne gongen var forsoning, og dette jobba vi grundig med gjennom heile kvelden. Vi såg film og gjorde ulike oppgåver, og sjølvsagt kom det gjestar til T13, mellom anna "Tuppen og Lillemor" og breakarane Tommy og Kjetil. Dessutan hadde vi denne gongen eit ekte T13-band med oss, og dei sytte for god musikk.

Vi sette òg stor pris på foreldra som stilte opp, både de som hjelpte til i løpet av kvelden, og de som kom til kveldsavslutninga.

Under her kan de sjå bilete frå T13-dagen og mimre vidare til vi sjåast igjen på T13+ og T14.

Kjekt å treffe nye og gamle vener!

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Registrering og velkomst

Svisj

Temabord

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Film og oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Oppgåver

Fest, mat og underhaldning

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Fest

Kveldsavslutning med band

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Takk for ein spanande og lærerik T13-dag 2009!

Fire glade gutar

Tre gode vener

Registrering

Trettenåringane møtte opp om ettermiddagen fredag den 13.mars.

Registrering i våpenhuset

Svisj

Svisjen blei leia av Astrid

Allereie på Svisjen sette vi fokus på kveldens tema: Forsoning. Eirik og Sigmund illustrerte at dersom vi er uforsona, uvenner, er det som om noko vondt bind oss.

Eirik og Sigmund illustrerer temaet

Biletet på baksida av T13-helsinga er måla av den dyktige Fjell-kunstnaren Grete Ågotnes, og syner dei fem stikkorda for temaet: Kjetting som bind oss, hanen som vekkjer oss, hender som møter kvarandre, våre hender og Guds hand, og til slutt hjartet som symbol på kjærleik og forsoning.

Baksidebilete

Dei same symbola gjekk igjen på temabordet. Der brenn også T-dagslyset, som minner oss på at Gud har skapt lyset, at Jesus er lyset i verda og at vi skal vere lys for kvarandre.

Temabordet

Tuppen og Lillemor stakk innom to gongar. Først som seksåringar og song den kjende sangen sin. Etterpå som trettenåringar der dei var forelska i same guten og blei skikkeleg uvenner igjen.

Tuppen og Lillemor

Mange flotte trettenåringar

Heile T13-gjengen

Syltøyelevane hadde rekordoppmøte

To gode vener

Tøffare enn toget

Tre gode vener

Fire blide jenter

Kule gutar

Latterkrampe

Film og temaarbeid

Vi såg utdrag av to filmar der temaet er forsoning: Ein om Tsatsiki og vennene hans, og ein om Jesus og hans siste påske. Hovudfokus i denne filmen var på Jesus og Peter som sveik han, men som tok imot tilbodet om forsoning frå Jesus.

Jesus og Peter

Trettenåringane jobba med temaet på ulike måtar, mellom anna med rolleleik.

Uforsonleg?

Rolleleik

Rolleleik

Rolleleik

Rolleleik

Rolleleik

Dessutan fylte dei ut temakort og limte kjettingbitar på dei, som symbol på at vi kan bryta oss fri frå det som bind oss og gjer oss uforsona.

Marianne leia temaarbeidet

Kortarbeid

Kortarbeid

Gruppearbeid

Kortarbeid

Kortarbeid

Kortarbeid

Kortarbeid

Kortarbeid

Fest

Festmåltid

På menyen stod det innhaldsrik tomatsuppe og fruktsalat. Dessutan fekk vi besøk av Kjetil og Tommy frå Arthos Crew, som illustrerte kveldens tema på sin måte med break dance.

Festmåltid

Festmåltid

Festmåltid

Festmåltid

Som alltid på T-dagane avslutta vi i kyrkjerommet. Vi snakka om korleis vi i nattverden kan ta imot Guds tilbod om forsoning. Etter song, bønn og lystenning ønska vi alle ei god natt.

Vi snakka om kva som skjer i nattverden

Kveldsavslutning i fastetida

Marianne og Astrid leia kveldsavslutninga

Fekk du T13-helsinga i posten? Dersom du ikkje fekk den, kan du pdf-dokumentlaste den ned her.

Vi tar kontakt seinare i vår og inviterer til ei T13+samling!

Neste ordinære T-dag i rekka er T14, med kick off til konfirmanttida. Då blir det storsamling i Bibelskulehallen, og dette skjer i april/mai 2010. Velkommen!