Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T14-dagen

Konfirmant i Fjell?

Dei som lurer på kva det vil seie å vere konfirmant i Fjell kyrkjelyd, kan finne mykje nyttig informasjon på Fjell kyrkjelyd sine eigne konfirmantsider.

Vel møtt til eit fargerikt konfirmantår!

Tablå To spente fjortenåringar Mange hadde møtt fram Ten Sing presenterte seg KRIK var òg med Sommarleirkonfirmantar KRIKkonkurs Friluftsliv-konfirmantar Nokre åt medbragt Gryteretten smakte godt På foreldremøtet var det sprengfullt Her er det finaste Gud har skapt Tensing hadde konsert Mange dyktige, unge leiarar var med denne dagen