Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

T16,17,18 - Ung i Fjell

I Fjell kyrkjelyd har vi fleire grupper og klubbar som fungerer som møteplassar for ungdom over konfirmasjonsalder. I løpet av året arrangerer vi òg turar, leirar, sommarfest og adventsfest.

Bli med i gruppa Ungdommen i Fjell kyrkjelyd på Facebook! Der legg vi ut dei ulike hendingane. Meld deg gjerne som deltakar!

Ung messe

Ein gong i månaden i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje. Info kjem i Vestnytt, i Kyrkjebladet og på Facebook.

Bibelgrupper

Kontaktperson for bibelgrupper for ungdommen er Maria Tveten, tlf 45063016.

Leiartrening

Er du interessert i å vere med på MIniLeiarKurs (MILK) og andre leiarsamlingar? Vi møtest til ulike arrangement nokre gangar i semesteret, og drar på turar saman. Ta kontakt med Astrid!

TenSing Lukas

Kvar Foldnes kyrkje
Når Måndagar 18.30
Kontaktperson Ungdomsprest Maria Tveten, tlf 45063016

Landroklubben

Kvar Landro kyrkje, kjellaren
Når Fredag i partalsveker
Kontaktperson Bjarte Nese, tlf 55 09 74 52 (kontor)

BaseCamp

Kvar Sartor Senter, over Burger King
Kontaktperson Liv Kari og Nils Ivar Honningdal, tlf 55 09 74 58

Du kan her lese meir om Basecamp.

Basecamp er òg på Facebook.

Ungdomslaurdag

Kva Laurdagsmoro for alle frå niende klasse og oppover
Når og kvar Foldnes kyrkje. Sjekk Facebookgruppa!
Kontaktperson Astrid, tlf 41563452

KRIK

Kvar Ulveset skule
Når Onsdagar kl 20.00
Kontaktperson Håvard Urhaug, tlf 959 08 037

Kvar Fjell ungdomsskule
Når Torsdagar kl 20-21
Kontaktperson Andreas Hammer, tlf 930 84 522

Kva KRIK friluft med ulike aktivitetar
Når og kvar Varierer
Kontaktperson Geir Roald Viken, tlf 922 63 531