Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T2-dagen

Bilete frå T2-dagen 2013

Laurdag 30. november 2013 var det T2-dag i Foldnes kyrkje for dei som er fødde i 2001.

Tenning av T-dagslyset

Det blei ein fin myldredag, med både forteljing, musikk, fingermåling og "sanserom". Temaet for T2-dagen er "Størst i Guds rike".

Sanserom

Sanserom

Sanserom

Sanserom

Sanserom

Fingarmåling

Fingarmåling

Fingarmåling

Fingarmåling

Fingarmåling

Musikk

Musikk

Musikk

Musikk

Musikk

Musikk

Musikk

Leik med Noahs ark

Vi høyrer forteljinga om då Jesus tok imot borna, sjølv om disiplane ville vise dei bort. Jesus seier til disiplane at Guds rike høyrer borna til, og at vi som er vaksne må bli som born igjen for å kome inn i det. For å illustrere dette, har vi hengt fargerike band ned foran døropninga inn til kyrkjerommet, slik at dei vaksne må bøye seg ned for å kome inn. Men borna kan gå rett inn, nett slik dei er!

Å bli som barn igjen

Å bli som barn igjen

Tusen takk til alle, både store og små, som var med på å gjere T2-dagen 2013 til ei så fin oppleving for alle. Vi gler oss til å sjå dykk att på T3-dagen, som kjem i adventstida i 2014.

Glimt frå T2-dagen 2012!

Laurdag 1. desember 2012 var det T2-dag for dei som er fødde i 2010. Det blei ein flott dag!

Temaet på T2-dagen var som vanleg størst i Guds rike, og dette temaet jobba vi med på mange ulike måtar og med mange ulike sansar.

Under her kan de sjå nokre glimt frå T2 2012 og tidlegare T2-dagar.

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

T2-dagen 2012

Glimt frå T2-dagen 2012

Laurdag 3. desember var det endeleg duka for T2-dag for alle dei som er fødde i 2009. Vi hadde gledd oss lenge til dette, og det blei minst like kjekt som vi hadde tenkt oss. Det var veldig hyggeleg å sjå att mange som vi har blitt kjende med på babysong, julevandring og påskevandring.

Det var sjølvsagt òg veldig hyggeleg at det kom ein del "nye" T-dagsfolk. Vonar å sjå dykk på mange T-dagar framover!

Registrering

registrering

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

mens vi ventar...

Svisj - vi er saman!

svisj

svisj

svisj

Størst i Guds rike

Temaet for T2-dagen er Størst i Guds rike. Sentralt i dette er forteljinga om då disiplane krangla om kven som var størst og best, og Jesus sa at det er dei minste som er dei største i riket hans.

Dette temaet jobbar vi med på ulike vis gjennom T2-dagen. Vi nyttar mellom anna fingarmåling, musikk, forteljing og eit spanande sanserom.

Både store og små såg ut til å kose seg på dei ulike stasjonane.

Fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

fingarmåling

Sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

lillebror var med

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

sanserom

Musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

musikkrom

Pustepause med risgraut

Då alle hadde vore på to stasjonar kvar, var det på tide med ei lita pause. Vi åt kjempegod risgraut, og både store og små tok seg tid til å kose seg med maten.

matpause

matpause

matpause

matpause

matpause

matpause

matpause

matpause

Kveldsavslutning i kyrkjerommet

Då alle hadde fått vore på den tredje stasjonen sin, gjekk vi inn for ei roleg landing. Alle fekk tenne lys i lysgloben, vi song nokre songar saman, og så bad vi ein liten bøn for toåringane og familiane deira, før vi sa takk for idag.

kveldsavslutning

kveldsavslutning

kveldsavslutning

kveldsavslutning

kveldsavslutning

Vi gler oss allereie til å treffe desse flotte ungane igjen på T3-dagen i 2012!

Bilete frå T2-dagen i 2009

Tusen hjarteleg takk til alle de som kom på T2-dagen i Foldnes kyrkje laurdag 28. november (2009) kl 13-15.30. Det blei ein fargerik og spanande dag, der vi alle fekk ein smak av kva det vil seie å vere "størst i Guds rike", slik Jesus seier at borna er. Under her kan de sjå på bilete frå dagen. Vi gler oss til å sjå dykk att på T3-dagen i adventstida 2010.

Registrering

Då born og vaksne myldra inn i våpenhuset denne ettermiddagen, var spaninga til å ta og føle på. Det var nok godt at dei alle hadde ei kjent hand å halde i. Det tok likevel ikkje lang tid før dei tødde opp og kjende seg som heime, og det passa bra, for kyrkja vil gjerne vere ein heim for alle born.

registrering

registrering

registrering

registrering

Svisj! Vi er saman!

Mange av T-dagane våre startar med ein "svisj", altså ei opningssamling der vi tenner T-dagslyset, presenterer oss og temaet for dagen, syng litt og fortel om kva som skal skje vidare. Slik var det òg på T2-dagen. Mellom anna fekk vi her treffe Kjell og Pelle (sistnevnte er ei lita mus som bor i ei korg), og dei fortalde historia om då Jesus tok borna på fanget og velsigna dei, og sa at vi alle må bli som born igjen. Denne historia er sentral på T2-dagen, og biletet bakpå T2-helsinga er frå same forteljinga. For at alle heilt frå starten skulle få ein idé om det at borna er størst i Guds rike, og at vi alle må bli som born igjen, var det hengt opp juletrekule i låg høgde i inngangsdøra. Dermed måtte alle dei store gjere seg små for å kome inn, medan borna kunne kome rette og rakrygga inn i kyrkja, nett slik dei var.

flanellografen stod klar

Innmarsj

Innmarsj

Oliver tenner T-dagslyset

Kjell og Pelle

Pelle hadde tatt med julepynt

Alle fylgde godt med

Pelle hadde tatt med paraply òg

Ein lydhør gjeng

Full konsentrasjon

Sanserommet

Her fekk ungane leike seg med såpeboblar, fallskjerm, krabbetunnel, rymeglas, silkesjal og mykje meir.

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

frå sanserommet

Musikkrommet

På denne stasjonen fekk ungane kose seg med rytmer og musikk. Gjennomgangstema for songane var sansane våre og "Størst i Guds rike".

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Frå musikkrommet

Kaffipause

Då alle hadde unnagjort to aktivitetsstasjonar, var det kaffipause, før dei gjekk til den siste aktiviteten. Det smakte godt med fersk kringle, og nokre fekk òg tid til å ta ein titt på bokbordet, der det fanst døme på god julelitteratur for born.

Kaffipause

Kaffipause

Kaffipause

Bokbord

Målestasjonen

I Vestfløyen var det rigga til med fingermåling og plast på golv og bord, så der var det klart for at borna skulle få setje handavtrykk på eit "T2-kort" (til å setje i T-dagsmappa), og på eit stort lerretsbilete, som fekk pryde altaret i kyrkja seinare same dagen. Det blei flotte og fargerike avtrykk. Vi fekk ganske god tid på denne stasjonen, samanlikna med musikk- og sansestasjonane, så difor vart det òg tid til litt pauseunderhaldning. På to av gruppene hadde vi då ei lita ekstra songstund, på den siste gruppa blei det teikning.

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Vi syng Lille Petter edderkopp

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Fingermåling

Avslutning

Til slutt var vi samla i kyrkjerommet til ei lita avslutning med musikk og lystenning.

Fin musikk

Avslutningsord

Mor og to born

Mor og son

Lystenning

Igjen: Tusen takk til alle dykk som var med på å gjere dette til ein flott T-dag! Vi gler oss til å sjå dykk på T3-dagen og andre T-dagar.

Bilete frå den aller fyrste T2-dagen (januar 2008)

Trygg på mors fang

Søndag 27. januar 2008 var det duka for den aller fyrste T2-dagen i Foldnes kyrkje. Det blei ein spanande og variert dag med noko for alle sansar.

Søsken var òg med

To gode vener

Historia om då Jesus tok dei små borna på fanget og velsigna dei, vart mellom anna formidla av Kjell Andersland, som ved hjelp av musa Pelle, fortalte historia om Jesus og borna. Dei borna som kom på T2-dagen, blei raskt kjende med Pelle, og lo godt då han tok på seg solbriller og solhatt.

. Kjell fortel Pelle har pynta seg

Sanserom

Leik med fallskjerm

I sanserommet hadde vi leik med fallskjerm, og deretter fekk ungane og dei vaksne bevege seg mellom ulike stasjonar. Det var fem stasjonar, ein for kvar av sansane våre. Her var det ulike lydar, fargar og lys. Det var ting å kjenne på, lukte på og smake på. For nokre var det mest stas å spise rosiner, for andre var sklia og fargetunnelen det artigaste.

Kva er dette for ein lyd? Fargetunnel Mange lydar Sansestasjon Godt med frukt Endå fleire lydar

Kaffipause

Ungane var denne dagen delt inn i fire grupper: Blå, raud, grøn og gul. Den blå gruppa var for eldre sysken. Resten av gruppene var for T2-arane. Kvar gruppe fekk med seg to aktivitetsrom/ stasjonar før pausen, og to aktivitetsrom etter pausen.

Godt med ein pause

I kaffipausen fekk vi prata litt meir saman. Mange av dei som vi kom på T2-dagen, har tidlegare vore på T1babysong, og det var hyggeleg å sjå dei att.

Både boller og saft gjekk ned på høgkant

Mange nye vener fekk vi òg.

Påfyll av engergi

Fingermåling

Smakar måling noko, mon tru?

I eit av aktivitetsromma var det fingermåling. Alle fekk lage seg eit handavtrykk på eit kort, og dette kunne dei setje inn i T-dagsmappa si.

Fingermåling

Dei fekk òg setje handavtrykket sitt på eit stort bilete der det var måla omrisset av ei kjempestor hand. Med dette ville vi illustrere at vi alle er i Guds trygge hand.

Fingermåling Fingermåling Full konsentrasjon

Musikkrommet

Laila

I musikkrommet hos Laila var det "full trøkk". Små og store leika seg med trommer, rasleegg og mykje anna. Dei song nokre songar som er kjent for dei fleste, og nokre som var nyare.

Storesyster trommar Trommer er gøy Rytmeleik

Vi som var med på å arrangere T2-dagen, hadde det veldig kjekt. Inntrykket vårt var at både små og store koste seg denne dagen. No gler vi oss til å treffe dykk igjen på seinare T-dagar. Det ser ut til at T3-dagen også blir ein myldredag på ein eller annan måte. De skal få meir info når det nærmar seg. I mellomtida må de ikkje vere redde for å ta kontakt, dersom de ynskjer å kome med innspel om korleis T-dagane er eller bør vere. Nokre av dykk foreldre byrjar etter kvart å sitje med ein viss ekspertise, for de har hatt born på mange ulike T-dagar. De og borna dykkar er ein svært viktig ressurs for oss som steller med T-dagane, og vi høyrer gjerne frå dykk.