Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T3-dagen

Takk for ein flott T3-dag 2013!

Laurdag 30. november 2013 var det endeleg tid for T3-dag for dei som er fødde i 2010. Mange av desse har vi fått fylgje sidan dei var på babysong, via T1+ med påske- og julevandring, og T2-dagen ifjor. Det var veldig kjekt å sjå alle desse kjente fjesa igjen, men også veldig kjekt å sjå mange nye, som no fekk oppleve sin fyrste T-dag.

Tenning av T-dagslyset

Alle fekk med seg tre ulike stasjonar: Formingsstasjon (der vi lagde stjerner og englekort), musikkstasjon (der vi spelte på trommer og song julesongar) og forteljingsstasjon (der vi fortalde om kva som skjedde den aller fyrste julenatta).

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Musikkstasjon

Musikkstasjon

Musikkstasjon

Musikkstasjon

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Etter dette åt vi graut, før vi hadde ei skikkeleg flott myldregudsteneste i kyrkjerommet. Vi hang opp stjernene på himmelen over julekrybba, og vi fulgte blå tråder rundt i kyrkjerommet på jakt etter dei ulike personane i juleforteljinga. Til slutt fann vi heldigvis sjølve hovudpersonen i jula, det vesle barnet i krubba, slik at det kan bli jul i år òg.

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Stjerner til himmelen

Stjerner til himmelen

Stjerner til himmelen

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Tusen takk for ein flott T3-dag! Vi gler oss til å sjå dykk att i 2014. Då er det T4-dag med utdeling av den fine fireårsboka. Velkomen!

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Glimt frå T3-dagen 2011

Laurdag 3. desember 2011 var det T3-dag for dei som er fødde i 2008. Det var veldig kjekt å sjå att mange kjente og kjære andlet, og heldigvis òg nokre nye. Vi storkoste oss saman!

Tema for T3-dagen er "advent". Vi hadde både musikkrom, formingsstasjon og forteljingsstasjon. Slik opplevde vi juleforteljinga med mange sansar. Etter ei god matpause med risgraut, var det tid for myldregudsteneste i kyrkjerommet. Då fekk alle borna vere med på å leite etter dei ulike personane og tinga som høyrer heime i julekrybba.

Det var stor stas då vi endeleg fann det vesle Jesusbarnet, slik at det kan verte jul i år òg.

Registrering

Registrering

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Mens vi ventar...

Svisj - vi er saman!

Svisj med tenning av T-dagslyset

Formingsstasjon med stjerner og englar

Stjernestasjon

Stjernestasjon

Musikkrom

Musikkrom

Musikkrom

Musikkrom

Musikkrom

Musikkrom

Juleforteljinga inni altarringen

Forteljing

Forteljing

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Bilete frå T3-dagen i 2010

Vi som jobbar med T-dagane i Fjell, hadde gledd oss veldig til å sjå 2007-kullet igjen. Mange av desse har vore på både dåpskurs, babysong, påskevandring, julevandring og T2-dag, og vi føler at vi kjenner dei etter kvart. Det var ei flott oppleving å sjå pent julepynta, men litt spente, treåringar trippe inn døra, og vi fekk ha ei god adventssamling i lag.

Vi laga julestjerner og englar, høyrde juleforteljinga og spelte og song julesongar.

Vi fekk sjølvsagt tid til kringle og klementinar, før vi hadde ei "myldregudsteneste" i kyrkjerommet. Alle fekk vere med på å leite etter dei ulike personane til julekrubba. Mellom anna måtte T3-fedrane ut på leit etter dei tre vismennene, og dei fann dei heldigvis!

Under her finn de bilete frå heile T3-dagen. Kan hende kan de sjå på bileta saman med ungane dykkar, og "mimre" litt saman.

Tenning av T-dagslyset

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman!

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julestjerner og englar

Julesongar og trommerytmer

Julesongar og trommerytmer

Julesongar og trommerytmer

Julesongar og trommerytmer

Julesongar og trommerytmer

Julesongar og trommerytmer

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Juleforteljinga

Kaffikos

Kaffikos

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Myldregudsteneste

Takk for ein flott T3-dag (2009)!

Søndag 29. desember var det endeleg klart for ny T3-dag, og vi gledde oss til å treffe att vener frå tidlegare T-dagar, og kan hende nokre "nye" òg? Det blei ein spanande dag med mange inntrykk for store og små. Gjennom mellom anna forming, forteljing og musikk, leika vi oss gjennom temaet advent. Takk til alle de som var med oss denne dagen! Vi vonar å sjå dykk alle på ein T4-dag i 2010, og inntil vi sjåast igjen, kan de kose dykk med bileta frå T3-dagen.

Svisj - vi er saman!

Fyrste post på T3-programmet var ein såkalla "svisj", leia av Trude. Vi tende T-dagslyset, song ein julesong, og fekk vite litt om korleis programmet såg ut vidare.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Forteljing, musikk og forming

Vidare i programmet var borna og deira føresette plassert i grupper som var innom tre ulike stasjonar, slik at alle fekk vere med på tre aktivitetar: Dei fekk høyre juleevangeliet fortalt av Anne Karin, dei fekk syngje og spele julesongar saman med Josh, og dei laga stjerne og englekort saman med Trude og Elisabeth.

Musikk

Musikk

Musikk

Musikk

Forteljing

Forteljing

Forteljing

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Englar og stjerner

Kaffikos

Etter alle sanseinntrykka smakte det godt med kringle, saft og kaffi. Praten gjekk livleg ved borda.

Kaffipause

Kaffipause

Kaffipause

Kaffipause

Kaffipause

Kaffipause

Myldregudsteneste

Så var det tid for avslutninga: Ei riktig myldregudsteneste. Først var det høgtideleg prosesjon, og alle T3-arane fekk henge opp kvar si stjerne på stjernehimmelen over julekrubba. Deretter fekk dei mellom anna følge snorer som gjekk på kryss og tvers i kyrkjerommet, og i enden av kvar snor var det noko som høyrde til i krubba. Slik vart krubba etterkvart komplett, med vismennene, gjetarane, stjerna, engelen... og sjølvsagt barnet i krubba. Vi song òg julesongar og hadde i det heile ei fin adventsstund i lag. Harald og Marianne leia oss igjennom programmet. Torgeir, Astrid og Harald spela til songane.

Stjerneprosesjon

Stjerneprosesjon

Stjerneprosesjon

Stjerneprosesjon

Lystenning

Leite etter engelen

Leite etter engelen

Leite etter engelen

Leite etter engelen

Leite etter engelen

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Vi leiter etter dei som høyrer til i julekrubba

Harald prest fortel om barnet i krubba

Ei sliten, men lydhør forsamling

Ei sliten, men lydhør forsamling

Ei lydhør forsamling

Ei lydhør forsamling

Ei lydhør forsamling

Ei lydhør forsamling

Astrid og Torgeir

Harald

Vel møtt på T4-dag i 2010!