Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T4-dagen

Takk for ein flott T4-dag søndag 30. januar!

Her er nokre bilete frå T4-dagen i Fjell kyrkje søndag 30. januar. Det var samstundes T4-dag i Landro og Foldnes, men dette har vi ikkje bilete frå. Det var kjekke T4-dagar i alle dei tre kyrkjene, mange born fekk bok, og vi gler oss til å sjå dykk på T5 i 2012.

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

T4-dagen

Bilete frå tidlegare T4-dagar

Kva seier presten no?

Ein festdag for fireåringen

Fireårsboka

Det er blitt ein god tradisjon at fireåringane blir inviterte til kyrkja for å få si eiga kyrkjebok. Dette er nok også høgdepunktet for dei som kjem på T4-dagen. Det er viktig at fireåringane kjem i god tid før gudstenesta startar, gjerne 15-20 minutt tidlegare, slik at dei kan få boka, og vi eventuelt kan skrive namnet til fireåringen inn i boka. De kan få velje mellom nynorsk og bokmål bok. Innhaldet og dei flotte bileta er dei same.

To systre får bok

Tre fireåringar i Foldnes kyrkje

I garnet er det plass til mange fiskar

Barna får på ulike måtar setje sitt preg på kyrkja på T4-dagen. Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi og kyrkjesaft. Det blir òg ei lita ekstra songstund for og med fireåringane, etter at dei har fått seg litt kake og saft. Det er viktig at alle vil med på dette òg, for etterpå vil borna få med seg kvart sitt kort som eit minne om dagen.

Ein stor dag for små og store

To gode vener

Det er mange gode søndagsskular i Fjell, og kan hende er det ein søndagsskule nær der du bur. Leiarane svarer gjerne på spørsmål på denne dagen, og dei ynskjer alle fireåringar hjarteleg velkomen til søndagsskulen. T4-dagen er nemleg også "søndagsskulen sin dag"

Spent gut Framfor fiskegarnet

Søndagsskulen i Fjell syng

Etter kyrkjekaffien blir det songstund i kyrkja for fireåringane og dei andre borna som vil vere med. Ein av dei tilsette i trusopplæringsprosjektet leiar denne songstunda, saman med organisten. Dei fleste songane blir plukka frå fireårsboka, og vi har òg med nokre enkle rytmeinstrument som ungane kan få spele på.. Deretter får fireåringane ei ekstra gåve frå trusopplæringa. Det er difor særs viktig at alle fireåringane blir med på denne songstunda.

Kom, bli med på søndagsskulen!

Mor og son med fireårsbok