Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T5-dagen

Takk for ein flott T5-dag 2013!

Onsdag 24. april var det tid for T5-dag i Foldnes kyrkje for alle i 2008-kullet, og det blei ein fin dag for store og små. Mange av dei nesten 40 spente femåringane som møtte fram denne dagen, er "T-dagsborn" som vi har møtt tidlegare på babysong, påske- og julevandring, T2-dag, T3-dag og T4-dag. Det var kjempekjekt å sjå dykk alle igjen, men det var sjølvsagt også veldig kjekt å sjå nokre nye fjes!

Tusen hjarteleg takk til små og store, både T5-borna, familiane deira, fadrar, leiarar og alle andre som bidrog til å gjere dette til ein fantastisk dag!

Vi vonar å sjå dykk alle på T6-dagen ved skolestart i 2014, eller på andre samlingar i kyrkja før den tid, til dømes på KM Kluzz.

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Sauane og gjetarstaven

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman!

Tenning av T-dagslyset

Svisj - vi er saman!

Svisj - vi er saman!

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Klar for forteljing

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Forteljing om den gode gjetaren på alle gruppene

Fruktpause

Fruktpause

Fruktpause

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Kortstasjon

Glimt frå T5-dag 2012

Under her kan de få sjå bilete frå T5-dagen 2012.

Middagsservering

Middagsservering

Registrering

Registrering

Registrering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

Middagsservering

På veg inn i kyrkjerommet

På veg inn i kyrkjerommet

På veg inn i kyrkjerommet

På veg inn i kyrkjerommet

På veg inn i kyrkjerommet

På veg inn i kyrkjerommet

Tenne T-dagslyset

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Vi lagde fine sauekort med ull på

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Kveldsavslutning i kyrkjerommet

Kveldsavslutning i kyrkjerommet

Kveldsavslutning i kyrkjerommet

Kveldsavslutning i kyrkjerommet

Glimt frå T5-dagen 2011

Tysdag 3. mai 2011 var det endeleg T5-dag i Foldnes kyrkje for alle i 2006-kullet, og det blei ein fin dag for store og små. Dette er sjølve "T-dagskullet". Arbeidet med T-dagar starta opp hausten 2006, og mange av desse som kom på T5-dagen iår, har vore med på alt av T-dagar så langt, heilt frå T1 Dåpskurs. Det var kjempekjekt å sjå dykk alle igjen!

Tusen hjarteleg takk til små og store, både T5-borna, familiane deira, fadrar, leiarar og alle andre som bidrog til å gjere dette til ein fantastisk dag!

Under her kan de få sjå mange bilete frå T5-dagen 2011.

Registrering og middag

Registrering

Registrering

Registrering

Spente T5-jenter

Registrering

Middag

Teiknerull

Teiknerull

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Spent T5-deltakar

Middag

Blid jente

Spent jente

Heile familien er med

Svisj - vi er saman!

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Godly Play i grupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Søskengruppe

Søskengruppe

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

Godly Play i smågrupper

På veg tilbake etter gruppearbeid

Kortstasjon og dokketeater

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Teiknerull

Teiknerull

Teiknerull

Dokketeater

Dokketeater

Blid T5-gut

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Vi lagar sauekort

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Karoline syng for oss

Astrid speler fløyte, og Marianne speler piano

Anne og Karoline leier oss i allsong

No er alle trøytte, men dei følgjer framleis godt med

Olav Arne delte ut bøker ved utgongen

Takk for ein fin dag!

Far og dotter

Fargerik jente med bokgåve

Mor og dotter

Takk for ein fin T5-dag!

Nokre glimt frå T5-dagen 2010

Onsdag 5. mai var det T5-dag i Foldnes kyrkje for alle i 2005-kullet, og det blei ein fin dag for store og små. Mange av dykk har vi tidlegare møtt på T3-dagen eller T4-dagen, men det kom òg born som ikkje har vore på T-dag tidlegare, og det var veldig kjekt å treffe både gamle og nye vener.

Tusen hjarteleg takk til små og store, både T5-borna, familiane deira, leiarar og alle andre som bidrog til å gjere dette til ein fantastisk dag!

Under her kan de få sjå mange bilete frå T5-dagen. Vi vonar å sjå dykk alle på T5+samlingar seinare i vår, på T6-dagen ved skolestart i 2011, eller på andre samlingar i kyrkja.

Registrering og middag

Registrering

Registrering

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Leiarar

T5-jente

T5-jente

Middag

Middag

Leiar og mor

Leiarar

Unge leiarar

Leiaraspirant

Svisj... så er vi saman!

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Godly Play i grupper

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Matpause

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Godly Play

Kortverkstad og andre kreative aktivitetar

Teiknestasjon

Teiknestasjon

Teiknestasjon

T5-jente

T5-gut

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kaffipause

Kaffipause

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Teikning

Teikning

Teikning

Teikning

Kortverkstad

Kortverkstad

Dokketeater

Dokketeater

Teikning

Teikning

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kortverkstad

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Kveldsavslutning

Bokgåve

Blir de med på T5+ òg?

I år tilbyr vi for fyrste gong oppfølgingssamlingar for femåringane i etterkant av T5-dagen. Vi har kalla det T5+, og dette er til saman fire Godly Play-samlingar i kvar av kyrkjene. Påmelding snarast.

Nokre glimt frå T5-dagen 2009

Temabord

Onsdag 22. april var det T5-dag i Foldnes kyrkje for alle som var fødde i 2004, og det blei ei flott oppleving. Ungane og vårsola skein om kapp. Vi trefte igjen mange som hadde vore på T4-dag og fått fireårsbok, men det kom òg mange som ikkje hadde vore på nokon T-dag før, og begge delar var veldig kjekt.

Under her finn de ein del bilete som blei knipsa på T5-dagen 2009, ordna omtrent i same rekkefølge som dei blei tekne.

Registrering og middag

Klokka 16.15 dukka dei fyrste T5-arane opp med sine føresette. Nokre hadde pynta seg, nokre var alvorlege og spente, andre var berre sol, smil og forventning. Til middag var det karbonadar, brød og råkost, og det smakte godt.

Blid gut

Alvorleg jente

Blid gut

Trygt å halde i ei kjend hand

Colgate-smil

Kva skjer no, tru?

Ein levande reklame og ein reklameplakat

Astrid tek imot dei registerte

Står vi på lista, tru?

Middag i kaféen

Middag i kyrkjelydssalen

Middag i kyrkjelydssalen

Svisj - vi er saman

Fyrste samling på T-dagar kallar vi alltid "Svisj". På T5-svisjen sat borna saman på fargeteppe som synte kva gruppe dei var på, og dei sat saman med gruppeleiarane sine. Astrid fekk hjelp av ein storebror til å tenne T-dagslyset. Ho fortalde også litt om kva som skulle skje denne dagen, og vi song saman. Deretter gjekk alle til gruppevise samlingar for å høyre om den gode gjetaren.

Svisj, grøn gruppe

Svisj, raud gruppe

Svisj, turkis gruppe

Svisj, rosa gruppe

Svisj, orange gruppe

Astrid styrte svisjen med stø hand

Gruppevise samlingar

I fargegruppene fekk alle høyre historia om den gode gjetaren, og både store og små følgde godt med.

Eli Jorunn fortel

Inge fortel

Anne fortel

Rune fortel

Mariannes gruppe

Djupt konsentrert om forteljinga

Kreativt arbeid

Etter gruppearbeidet kom små og store til kyrkjelydssalen, der det var kreativt arbeid. Alle T5-arane lagde kvart sitt sauekort til T-dagsmappa. Sysken fekk teikne eigne bilete av kva dei ville. Dessutan var der eit langt teikneark med eit landskap der borna kunne teikne inn sauer, menneske, planter eller noko anna. Dette arket blei seinare hengt opp på altaret, og slik fekk T5-arane vere med på å prege kyrkjerommet til kveldsavslutninga. I eit hjørne av kyrkjelydssalen var det rigga til eit lite dokketeater, og mange nytta høvet til å leike med handdokkene. I det heile var det eit yrande liv i kyrkjelydssalen under denne økta.

Dokketeater

Dokketeater

Dokketeater

Vi lagde sauekort

Vi lagde sauekort

Vi lagde sauekort

Vi lagde sauekort

Vi lagde sauekort

Sysken fekk teikne bilete

Arbeid med teiknerullen

Arbeid med teiknerullen

Kveldsavslutning

Til slutt hadde vi kveldsavslutning i kyrkjerommet. Det var song og musikk, mellom anna med vakker solosong av Karoline, og vi oppsummerte kva vi hadde lært denne dagen. Vi fekk òg sjå nokre nydelege sauebilete med stemningsfull musikk til. På veg ut fekk alle T5-arane med seg ein eksklusiv T-dagsmagnet med bordverset på, og vi vonar at denne no heng på mange kjøleskap rundt omkring i kommunen.

Karoline syng

To små lam

T5-teikning pryda altaret

Samling på fargeteppet

Sauar på temabordet

Tusen takk til alle dykk som var med på å gjere T5-dagen 2009 til ei flott oppleving, både born, føresette, tilsette og gruppeleiarar. Vi gler oss allereie til T6-dagen!