Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T6-dagen

Takk for flotte T6-dagar i 2015!

Fyrste veka i juni var det T6 Skulestart for alle barn som skal byrje i fyrste klasse. Mange trefte dei nye klassekameratane sine, og vi blei også kjende med Sakkeus frå Bibelen, som fekk ein ny start då han møtte Jesus.

Vi åt middag i lag, leika, song, teikna og høyrde, såg og spelte forteljinga om Sakkeus! Alle fekk den fine 6-årsboka og eit oppgåvehefte. Før vi gjekk heim om kvelden, hadde alle seksåringane fått to gullmyntar frå Sakkeus: Ein til seg sjølv og ein til å dele med nokon...

Under her kan de sjå bilete frå T6-dagen i Foldnes og Fjell kyrkje.

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

Takk for flotte T6-dagar i 2011!

Fyrste veka etter skulestart var det endeleg klart for T6-dag for dei rykande ferske fyrsteklassingane i Fjell. I år var sjølve T6-programmet rykande ferskt, med ei nyskreven dramaforteljing om Noah og familien hans.

Det var T6-dag både i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje, og til saman 56 spente fyrsteklassingar var med i år.

Under her kan de sjå bilete frå T6-dagen i alle kyrkjene.

Registrering og middag

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

registrering

utstillingsbord

tre gode vener

middag

middag

middag

middag med presten

middag

middag

middag

middag

middag

middag

middag

middag

middag

registrering

registrering

registrering

middag

middag

middag

middag

driftige damer på kjøkkenet

organist Eline

middag

Dyra i arken

Dyra i arken

Dyra i arken

dokketeater

dokketeater

dokketeater

dokketeater

Svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

svisj

Dramaforteljing

På T6-dagen dette året hadde vi for fyrste gong laga til drama-forteljing om Noah og med tema NY START.

På fyrste stasjonen var tema skapinga og Gud som skaper Noah og familien hans.

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

skapinga

På stasjon 2 var temaet bygging. Noah bygde båt og vi spikra båt.

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

båtbygging

Så kom regnet og flommen på stasjon 3! Temaet var storm.

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

stormen

På stasjon 4 var temaet bøn. Vi ba stille, med ferdige ord og song.

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

bønn

Stasjon nr 5 hadde temaet NY START og tilgjeving. Der kunne alle få teikne det dei tenkte på.

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

teiknestasjonen

På siste stasjon var det regnbogedans og fest med gledesdrops! Temaet var regnbogen og glede.

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

regnbogedansen

gledesstasjonen

gledesstasjonen

gledesstasjonen

gledesstasjonen

gledesstasjonen

På kortstasjonen fekk alle borna lage eit fint T6-kort med eit blad og ei teikning på. Desse var til å setje inn i T-dagsmappa, som eit minne om T6-dagen.

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

kortstasjonen

Ispause og info

T-dagsutstillinga

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

ispause

dokketeater

dokketeater

dokketeater

dokketeater

Avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

avslutning

Snakk gjerne med førsteklassingen din om T6-dagen!

Tusen takk til alle dykk som valde å prioritere T6-dagen for barnet dykkar i år! Vi hadde det kjekt saman med dykk, og vi gler oss allereie til å treffe desse flotte ungane igjen på T7-dagen i september neste år. Då skal vi gå "den gamle kyrkjevegen" frå Morland til Fjell kyrkje. Vel møtt!

Temaet for T6-dagen er "ein ny start". Med dette meiner vi både det å starte på skulen, og det å få ein ny start kvar dag gjennom heile livet. Vi veit at ikkje skulestarten er like enkel for alle. Nokre grur seg til å begynne på skulen. Andre har store forventningar, men blir av ulike årsakar skuffa og lei seg. Mange opplever, både på skulen og heime, at ting går på tverke. Vi er ikkje alltid greie mot kvarandre, og det er ikkje alltid lett å be om tilgjeving. Noko av dette snakka vi om på T6-dagen. Kan hende kan de òg heime nytta høvet til å snakke med fyrsteklassingen dykkar om ting som er vanskelege?

Takk for flotte T6-dagar i 2010!

Velsigning

Siste veka i august var det endeleg T6-dag for dei ferske fyrsteklassingane, altså dei som fyller 6 år i 2010. Det var rekordoppmøte til T6 i år. Til saman var det 75 T6-born, i tillegg til føresette og nokre sysken, samla i dei tre kyrkjene våre.

Overskrifta for dagen var "Ny start", med fokus på Noah, og på programmet stod mellom anna middag, kortstasjon, dokketeater og kveldsavslutning. Under her finn du bilete frå dagen, ordna etter dei ulike programpostene. Vi takkar alle dykk som var med, for ei flott oppleving, og vonar å sjå dykk alle igjen på T7-dagen i september 2011.

Registrering, middag og kortstasjon

Klar for T6-dag Dyra i arken Mange hadde tatt med seg kosedyra sine

Dyra i arken

Klar for T6-dag Klar for T6-dag Nokre nytta høvet til å bli betre kjende med kyrkjerommet

Fyrsteklassingane møtte opp til registrering ca kl 16. Dei som ikkje hadde vore på T-dag før, fekk T-dagsmappe. Etter registreringa var det middag for store og små i kyrkjelydssalen. Etter som borna var ferdige med å spise, laga dei T6-kort til å ha i mappa si. Mange nytta òg høvet til å spele dokketeater sjølv.

Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag

Dokketater

Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Kortlaging Dokketeater Dokketeater Dokketeater Dokketeater Dokketeater Dokketeater Dokketeater Dokketeater

Svisj - med spente fyrsteklassingar og modige dyr

Dei fleste borna hadde tatt med seg eit kosedyr, og alle desse dyra fekk plass i "arken" som vi hadde laga framme i kyrkjerommet. I opningssamlinga, som vi i T-dagsteamet kallar ein "svisj", snakka vi om at desse dyra kanhende hadde vore med på mykje spanande. Nokre hadde kanskje vore med på fyrste skuledag? Vi tente T-dagslyset og song eit par songar saman, før vi gjorde oss klare til å sjå teaterstykket om Noah.

Dyra i arken Full kyrkjesal Spente born Spente born Spente born Dyra i arken Lystenning Lystenning Lystenning Marianne leier svisjen Lystenning Marianne leier svisjen

Teater

Teatergruppa Dukkenikkerne spelte stykket "Noah", og både store og små fryda seg.

Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater

Ispause og info

Etter teateret gjorde det godt med is til dei små og kaffi til dei store. Samstundes fekk foreldra info om T-dagane, og nokre nytta høvet til å sjå på utstillinga av innramma T-dagsbilete.

Ispause Utstillinga Ispause Ispause Ispause

Ispause

Ispause

Ispause

Kveldsavslutning

T6-dagen blei avslutta i kyrkjerommet. Borna fekk tenne kvart sitt lys. Deretter song vi saman, og vi snakka om korleis vi alle kan få starte på nytt når noko er vanskeleg. Til slutt song vi velsigninga saman, og alle fekk med seg eit kritt heim. Vi gler oss til å treffe desse borna igjen på T7 neste haust!

Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Lystenning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Kveldsavslutning Velsigning Velsigning Heim med dyra Heim med dyra Heim med dyra Heim med dyra Utdeling av kritt Utdeling av kritt

Takk for sist på T6-dagen 2009!

Torsdag 20. august og fredag 21. august 2009 var det T6-dag i Foldnes og Landro kyrkje, og det blei ei kjekk oppleving for både store og små.

Temaet på T6-dagen er "Ny start". Vi ynskjer å ta på alvor at skulestarten er ein viktig overgang for borna. Nokre grur seg, andre gler seg, og mange gjer begge delar på ein gong. Då er det viktig å vite at ein kan få ein ny start kvar dag. Vi kan starte med ”blanke ark og fargestiftar”, slik som i Prøysen-songen. Som ei symbolsk gåve fekk borna med seg kvart sitt store gatekritt. Slik skal dei kunne hugse at det går an å vaske vekk det vi ikkje blir nøgde med, eller det som ikkje blir slik vi hadde tenkt.

Tusen takk til alle som var med på å gjere T6-dagen så flott og fargerik, og særleg til alle dei fine fyrsteklassingane. Vi ynskjer dykk lukke til vidare med skulegongen, og gler oss til å sjå dykk att på seinare T-dagar. T7-dagen dykkar kjem hausten 2010, og vi vonar å sjå mange av dykk der. Då skal vi gå ”den gamle kyrkjevegen” frå Morland til Fjell kyrkje, og det blir òg veldig kjekt.

På bileta under her kan de få sjå glimt frå T6-dagen i 2009.

Registrering, middag og kortverkstad

Registrering Middagsservering Middagsservering Middagsservering Middagsservering Middagsservering Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad

Kosedyra på plass i arken

Det var plass til alle kosedyra i arken Blide gutar blant alle kosedyra Harald prest hjelpte til med å finne plass til alle kosedyra i arken Kosedyra fekk vere med på T6-reisa

"Svisj" og tenning av T-dagslyset

Elisabeth tenner T-dagslyset i Foldnes kyrkje Ingrid tenner T-dagslyset i Landro kyrkje

Teaterførestillinga "Noah" av og med "Dukkenikkerne"

Naomi Publikum Løven og løvinna Publikum Giraffane på veg inn i arken Publikum Naomi og dueungane Publikum Pinnsvinparet Publikum Dyra og borna Publikum Dyra og borna Publikum Dei utvalde gjess Publikum Dyra på veg inn i arken Publikum Publikum Publikum Publikum

Ispause, handdokker og T-dagsinfo

Godt med ei ispause Informasjon om dei ulike T-dagane Hjørnet med handdokker var populært Hjørnet med handdokker var populært Hjørnet med handdokker var populært Hjørnet med handdokker var populært

Kveldsavslutning

Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Foldnes kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Foldnes kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Foldnes kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Foldnes kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Landro kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Landro kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Landro kyrkje Lystenning for dei ferske fyrsteklassingane i Landro kyrkje Astrid teikner på tavla Astrid teikner på tavla Ei lydhør forsamling i Foldnes Ei lydhør forsamling i Landro Ei lydhør forsamling i Landro Ei lydhør forsamling i Landro Velsigning Foldnes Velsigning Foldnes Velsigning Landro Velsigning Landro Alle fekk kvart sitt store gatekritt i gåve Alle fekk kvart sitt store gatekritt i gåve Takk for idag!

Bilete frå T6-dagen 2008

Vi arrangerte T6-dag for aller fyrste gong i 2008. Det blei ein spanande og fargerik dag for store og små, og på bileta her kan du sjå litt av kva vi såg, gjorde og opplevde.

Terje prest med tobeinte og firbeinte vener Tenning av T-dagslyset Ungane fekk òg spele dokketeater Bjarte prest i sitt rette element Naomi og Gabriella Sauane på veg inn i Arken Noah og Naomi Konsenterte gutar i publikum Dei utvalde gjess er klåre for cruise med Noah Djupt konsentrerte jenter Vi er dei utvalde gjess Strutsar og kamelar på veg inn i Arken

Ungane hadde vore med å få setje sitt fargerike preg på kyrkjerommet. Dei aller fleste hadde tatt med seg eit kosedyr heimefrå. Alle desse kosedyra fekk sitje i ein båt langt framme i kyrkja, og det pynta verkeleg opp. Prestane hjelpte til med å setje dyra på plass i båten. Alle dyra fekk bli med eigarane sine heim att etterpå.

Løvenes konge? Kosedyr i arken

Middagsservering og kortverkstad

Før teaterførestillinga byrja, var det middag og kortlaging. Det smakte godt med fiskekarbonadar, vanlege karbonader og masse grønsaker etter ein intens skuledag.

Godt med burger

Etter kvart som borna var ferdige med å spise, eller evt før dei spiste, fekk dei lage seg eit flott kort med temaet "Ny start". Dette fekk dei setje inn i T-dagsmappene sine.

Kortverkstad Kortverkstad Ingjerd kyrkjetenar ved kortverkstaden Kortverkstad Flott T-dagsmappe Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad

Ispause og kveldsavslutning

Etter teateret smakte det godt med ein is for dei yngste og ein kaffikopp for dei eldste. Deretter var det tid for kveldsavslutning, og ein innhaldsmetta dag fekk ein fin avrunding med song, forteljing og velsigning. Heilt til slutt fekk alle seksåringane utdelt ein fint innpakka lauk som dei kan få setje i jorda heime. Dei fekk òg T-dagsramme og T-dagsmappe. Der kan dei setje inn T-helsingar som dei får i posten dei neste åra, og i T-dasmappa er det dessutan plass til andre ting som dei lagar eller får på ulike T-dagar. Vi vonar at både ramma og mappa kan vere til hjelp i den jamlege trusopplæringa rundt omkring i heimane.

Godt med is Godt med is lystenning lystenning lystenning fornøyd med dagen Flott gåve

Dersom du ikkje fekk T6-helsinga i posten, kan du laste henne ned her.

Blide jenter Fire tvillingpar

Tusen takk til alle dykk som var med - vi gler oss til å treffe dykk på T7-dagen i 2009!

Ingrid tenner T-dagslyset i Landro kyrkje” />

<h2>Teaterførestillinga ”Noah” av og med ”Dukkenikkerne”</h2>

<h2>Ispause, handdokker og T-dagsinfo</h2>

<h2>Kveldsavslutning</h2>

       


<h2>Bilete frå T6-dagen 2008</h2>

<p>Vi arrangerte T6-dag for aller fyrste gong i 2008. Det blei ein spanande og fargerik dag for store og små, og på bileta her kan du sjå litt av kva vi såg, gjorde og opplevde.</p>

<img src= Tenning av T-dagslyset Ungane fekk òg spele dokketeater Bjarte prest i sitt rette element Naomi og Gabriella Sauane på veg inn i Arken Noah og Naomi Konsenterte gutar i publikum Dei utvalde gjess er klåre for cruise med Noah Djupt konsentrerte jenter Vi er dei utvalde gjess Strutsar og kamelar på veg inn i Arken

Ungane hadde vore med å få setje sitt fargerike preg på kyrkjerommet. Dei aller fleste hadde tatt med seg eit kosedyr heimefrå. Alle desse kosedyra fekk sitje i ein båt langt framme i kyrkja, og det pynta verkeleg opp. Prestane hjelpte til med å setje dyra på plass i båten. Alle dyra fekk bli med eigarane sine heim att etterpå.

Løvenes konge? Kosedyr i arken

Middagsservering og kortverkstad

Før teaterførestillinga byrja, var det middag og kortlaging. Det smakte godt med fiskekarbonadar, vanlege karbonader og masse grønsaker etter ein intens skuledag.

Godt med burger

Etter kvart som borna var ferdige med å spise, eller evt før dei spiste, fekk dei lage seg eit flott kort med temaet "Ny start". Dette fekk dei setje inn i T-dagsmappene sine.

Kortverkstad Kortverkstad Ingjerd kyrkjetenar ved kortverkstaden Kortverkstad Flott T-dagsmappe Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad Kortverkstad

Ispause og kveldsavslutning

Etter teateret smakte det godt med ein is for dei yngste og ein kaffikopp for dei eldste. Deretter var det tid for kveldsavslutning, og ein innhaldsmetta dag fekk ein fin avrunding med song, forteljing og velsigning. Heilt til slutt fekk alle seksåringane utdelt ein fint innpakka lauk som dei kan få setje i jorda heime. Dei fekk òg T-dagsramme og T-dagsmappe. Der kan dei setje inn T-helsingar som dei får i posten dei neste åra, og i T-dagsmappa er det dessutan plass til andre ting som dei lagar eller får på ulike T-dagar. Vi vonar at både ramma og mappa kan vere til hjelp i den jamlege trusopplæringa rundt omkring i heimane.

Godt med is Godt med is lystenning lystenning lystenning fornøyd med dagen Flott gåve

Dersom du ikkje fekk T6-helsinga i posten, kan du laste henne ned her.

Blide jenter Fire tvillingpar

Tusen takk til alle dykk som var med - vi gler oss til å treffe dykk på T7-dagen i 2009!