Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Om T9 -dagen

Takk for ein fantastisk T8-dag 2014

Fredag 7. januar var det endeleg T8-dag for dei som er fødde i 2006. Mange av desse har vi no truffe på mange T-dagar, heilt frå dei var på babysong i 2007. Det var veldig kjekt å sjå alle T-dagsborna igjen. Dei var blitt veldig store sidan sist!

Nokre av T8-borna var med på sin aller fyrste T-dag, og dei var det også veldig kjekt å få ynskje velkomen. Vi håper vi vil få sjå dei igjen på mange T-dagar i åra som kjem.

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Svisj - vi er saman!

På "Svisjen" (opninga) tente vi T-dagslyset, song nokre songar, snakka om T8-temaet og trefte herr Fargerik for fyrste gong.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Herr Fargerik er ein gjennomgangsfigur på T8-dagen. Han er ganske deppa når dagen startar, fordi han meiner han ikkje er kul og flink nok. Men i løpet av dagen lærer han at han er det finaste Gud har skapt, at han kan mykje bra, og at han ikkje skal søple til jorda vår.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Gud skaper - vi lagar

Overskrifta på T8-dagen er "Gud skaper - vi lagar". Før lunsj var vi i grupper der vi fyrst snakka om den gongen Gud skapte jorda, plantene, dyra og menneskene. Deretter jobba vi i gruppa med å lage ulike ting. Vi snakka om at vi kan lage flotte ting og gjere mykje som er bra, fordi Gud har skapt oss med evnene til å gjere så mykje forskjellig.

Mekk-og-skru-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Kor-og-drama-gruppa

Kor-og-drama-gruppa

Kunst-gruppa

Kunst-gruppa

Kunst-gruppa

Tove-gruppa

Tove-gruppa

Tove-gruppa

Tove-gruppa

Tove-gruppa

Tove-gruppa

Univers-gruppa

Univers-gruppa

Univers-gruppa

Univers-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Mekk-og-skru-gruppa

Lunsj

Lunsj

Miljøløype: Gud skaper, vi tar vare på!

Etter lunsj gjekk vi ei "miljøløype" i området i og rundt Foldnes kyrkje. Då var temaet at dette fine som Gud har skapt, skal vi menneske ta vare på. Mellom anna var gruppene då innom fleire stasjonar der dei lærte om søppelsortering. Dei fekk også øye på ei fin and, som òg er ein del av Guds flotte skaparverk.

Forteljingsstasjon

Forteljingsstasjon

Vi ser på fingeravtrykka våre

Vi ser på fingeravtrykka våre

Vi ser på fingeravtrykka våre

Monica frå FjellVAR fortel om søppelsortering

Monica frå FjellVAR fortel om søppelsortering

Miljøype med mykje moro undervegs

Miljøype med mykje moro undervegs

Miljøype med mykje moro undervegs

Ein vakker representant for skaparverket

Miljøype med tid til leik undervegs

Miljøype med tid til leik undervegs

Miljøype med tid til leik undervegs

Sansestasjon

Sansestasjon

Miljøype med mykje moro undervegs

Miljøype med mykje moro undervegs

Miljøype med mykje moro undervegs

Miljøype med mykje moro undervegs

Solistane øver

Temasamling med herr Fargerik

Temasamling

Temasamling

Temasamling

Herr Fargerik

Herr Fargerik

Herr Fargerik

Herr Fargerik

Herr Fargerik

Herr Fargerik

Astrid og herr Fargerik

T8-borna fortel herr Fargerik at han ikkje får søple til naturen

Herr Fargerik må rydde opp etter seg

Middag og festforestilling

T8-dagen blei avslutta med middag for heile familien, og ei festforestilling der borna fekk vist fram det dei hadde laga og det dei hadde lært.

Middag

Mekk-og-skru-gjengen er klar til å rulle inn i prosesjon

Mekk-og-skru-gjengen er klar til å rulle inn i prosesjon

Mekk-og-skru-gjengen er klar til å rulle inn i prosesjon

T8-koret

T8-koret

T8-koret

T8-drama

T8-drama

Tusen takk til alle dei fantastiske leiarane vi hadde med oss denne gongen, både ungdomane frå MILK og dei frivillige vaksne som stilte opp.

Og tusen takk til alle dei flotte andreklassingane som leika og lærte seg igjennom dagen. Vi gler oss allereie til T9-dagen i 2015!

Bilete frå T8-dagen 2013

Fredag 1. februar 2013 var det endeleg T8-dag i Foldnes kyrkje igjen. Dette var den sjuande gongen vi arrangerte T8-dag, og som vanleg blei det ein flott og fargerik dag. Denne gongen var det 2005-kullet som var invitert, altså dei som i år er andreklassingar i Fjell kommune. Saman med kjempekjekke og kreative T8-arar, supre ungdomar (fjorårskonfirmantar og andre leiarspirar), herr Fargerik og mange andre, fekk vi bli betre kjende med både Skaparen og skaparverket.

Under her få de sjå foto frå dagen. Vi gler oss til å treffe dykk att på T9-dag/Tårnagenthelg i 2014!

Svisj - vi er saman!

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Astrid leier svisjen og lærer oss om tema for dagen

Astrid leier svisjen og lærer oss om tema for dagen

Astrid leier svisjen og lærer oss om tema for dagen

Vi blir kjende med herr Fargerik, og leiarane blir presentert

Ein deppa herr Fargerik

Herr Fargerik snakkar med Astrid

Leiarane blir presentert

Tekst- og lagegrupper

Dei ulike gruppene var kunst (måling og collage), lego, planetgruppe, minimusikal, tekstilbilete, toving og mekk&skru.

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Kunstgruppa

Mekk&skru-gruppa

Mekk&skru-gruppa

Mekk&skru-gruppa

Mekk&skru-gruppa

Mekk&skru-gruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Minimusikalgruppa

Fruktpause

Fotballpause

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Tekstilgruppa

Matpakkelunsj

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Matpause

Miljøløype - ut i finvêret!

Hovudtemaet for dagen var Gud skapar, vi lagar. Men vi snakka òg mykje om at vi må ta vare på dette flotte skaparverket. Og dette var temaet for miljøløypa. Vi lærte om vêr og klimaendringar, søppelsortering, resirkulering, sansane våre og mykje meir. Vi fekk til om med bli betre kjende med ein ekte, levande hund, vi fekk høyre ein historie om korleis vi alle er unike (med ulike fingeravtrykk, til dømes), vi fekk lage eit strykebilete, og vi fekk leike i det fine vêret.

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Vêr og klima

Fri leik

Deilig å leike ute i vintersola

Fri leik

Fri leik

Fri leik

Fri leik

Fri leik

Fri leik

Forteljingsstasjon

Forteljingsstasjon

Forteljingsstasjon

Forteljingsstasjon

Full fart i miljøløypa

Full fart i miljøløypa

Full fart i miljøløypa

Vi lagar strykebilete

Vi lagar strykebilete

Monica frå FjellVAR

Monica frå FjellVAR

Monica frå FjellVAR

Kompostering

Monica frå FjellVAR

T8-hunden

Deilig å vere ute i vintersola

Full fart i miljøløypa

Kartlesar

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Jorunn fortel om metallgjenvinning

Hundestasjonen

Hundestasjonen

Hundestasjonen

Vi fekk klappe ein hund

Vi fekk klappe ein hund

Vi fekk klappe ein hund

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Sansestasjon

Korøving og temasamling

Korøving

Korøving

Korøving

Korøving

Teknikarane

Teknikarane

Astrid og Herr Fargerik

Temasamling

Temasamling

Temasamling med lysseremoni

T8-kunst 2013

T8-kunst 2013

Glimt frå T8-dagen 2012

Fredag 3. februar 2012 var det duka for den sjette T8-dagen i Foldnes kyrkje, og som vanleg blei det ein flott og fargerik dag. Saman med ein flott og rekordstor gjeng andreklassingar frå Fjell kommune, supre ungdomar, herr Fargerik og mange andre, fekk vi bli betre kjende med både Skapar og skaparverk.

Under her kan de sjå foto frå T8 2012.

Registrering og svisj

Registrering

Registrering

Registrering

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

Ferdig registert og klare for svisj

T-dagslyset er tent

Svisj

Svisj

Det finaste Gud har skapt!

Astrid og herr Fargerik

Astrid og herr Fargerik

Herr Fargerik er òg det finaste Gud har skapt!

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Herr Fargerik

Svisj

Svisj

Aktivitetsgrupper

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Minimusikal

Minimusikal

Minimusikal

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Tovekunst

Tovekunst

Tovekunst

Tovekunstnarar

Tekstilkunstnarar

Tekstilkunstnarar

Tekstilkunstnarar

Tekstilkunstnar

Collagegruppa

Collagegruppa

Ung kunstmålar

Ung kunstmålar

Ung kunst

Fruktpause på planetgruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Matpakkelunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Godt med ein pause

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Kor, band og temasamling

Korøving

Korøving

Husbandets trommis

Husbandets trompetist

Husbandets pianist

Edvard styrer kanonen

Husbandet

Husbandet

Husbandet

Temasamling

Temasamling

Temasamling

Temasamling

T8-finale

Herr Fargerik og Astrid på temasamlinga

Herr Fargerik og Astrid på temasamlinga

Middag, utstilling og T8-finale

Middag

T8-finale

Utstilling

T8-finale

T8-finale

T8-finale

Minimusikal på T8-finalen

Minimusikal på T8-finalen

Minimusikal på T8-finalen

Minimusikal på T8-finalen

Minimusikal på T8-finalen

Minimusikal på T8-finalen

Takk for ein fin T8-dag!

Takk for ein fin T8-dag

Glimt frå T8-dagen 2011

planleggingsdagen fredag 4. februar 2011 var det endeleg tid for T8-dag i Foldnes kyrkje igjen. Denne gongen var det 2003-kullet som var invitert. Det var femte gongen vi arrangerte T8-dag i Fjell, og det blei ein flott dag denne gongen òg.

Tema for T8-dagen er "Gud skaper, vi lager". Gjennom ulike aktivitetar, og i samarbeid med mellom anna FjellVAR, lærte vi mykje om Gud som skapar, og om korleis vi kan ta vare på skaparverket.

Under her kan du kikke på bileta frå årets T8-dag. Tusen hjarteleg takk til alle som deltok! Velkomen igjen på T9-dagen våren 2012!

Registrering og svisj

Det var 51 spente andreklassingar som dukka opp i kyrkja denne morgonen. Etter registreringa fekk dei sjå litt på film, og deretter viste vi bilete frå tidlegare T-dagar, og mange fekk sjå bilete av seg sjølv på storskjerm.

Deretter var det "svisj", med song, tenning av T-dagslyset og det første møtet med herr Fargerik og vetlebroren hans.

Herr Fargerik var ganske trist fordi han ikkje hadde kropp som ein fotballspelar, men Astrid fortalte han at han er "det finaste Gud har skapt", og at det gjeld for oss alle, både T8-born og andre små og store. Då blei herr Fargerik i litt betre humør.

Registrering

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Lagegrupper

Fordi Gud har skapt oss, kan vi lage mange fine ting, og dette fekk vi prøvd ut på lagegruppene før lunsj.

Vi hadde mange ulike grupper: Lego, planetar, mekk&skru, toving, tekstilbilete, collage, måling og musikk, og alt det fine som ungane laga, blei stilt ut seinare på dagen, slik at alle som kom på T8-finalen fekk sjå det.

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Planetgruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Fruktpause

Tovegruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Fruktpause

Fruktpause

Fruktpause

Planetar

Planetar

Planetar

Planetar

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Leik

Leik

Planetar

Planetar

Planetar

Tekstilbilete

Tekstilbilete

Tekstilbilete

Tekstilbilete

Tekstilbilete

Musikkgruppa

Collagegruppa

Collagegruppa

Collagegruppa

Collagegruppa

Fruktpause

Lunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Matpakkelunsj

Miljøløype

Etter lunsj gjekk borna i grupper rundt i ei miljøløype. Der fekk dei lære om søppelsortering, kompostering, gjenvinning, sansane våre, vêr, klima og mykje meir.

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Miljøløypa

Korøving og middag

Vi hadde musikalske forsterkingar med band og solistar, og saman med desse øvde T8-borna inn fleire fengande flotte songar. Deretter var det temasamling og rigging før foreldra kom til middag.

Solist

Korøving

Temasamling

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

T8-finale

Til slutt var det T8-finale i kyrkjesalen. Borna fekk vise fram alt dei hadde lært og laga, og herr Fargerik kom på vitjing ein siste gong.

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Glimt frå T8-dagen 2010

Tusen takk til alle små og store som var med på T8-dagen i Foldnes kyrkje 5. februar 2010! Gjennom leik, læring, musikk og bilete, lærte vi om at Gud som har skapt verda vår og oss som bor der. I samarbeid med FjellVAR lærte vi òg mykje om korleis vi kan ta vare på alt dette fine som Gud har skapt. Dessutan handla dagen om at "Gud skaper, vi lager" - altså at fordi Gud har skapt oss, kan vi lage og gjere masse flott. På bileta under her kan du sjå kva vi gjorde denne dagen, frå den fyrste fellessamling ("Svisj - vi er saman!"), via tekstverkstad, miljøløype, korøving, temasamling, middag og T8-finale. Vi gler oss til å sjå dykk igjen på T9-dagen i 2011!

Dersom du ynskjer å lese T8-helsinga, som vart send ut som invitasjon til dagen, kan du pdf-dokumentlaste henne ned her.

Svisj

Vi song saman, tende T-dagslyset, fekk info om dagen og møtte "Herr Fargerik" for fyrste gong.

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Svisj

Lagegrupper

Det var mange ulike lagegrupper: tekstil, collage, måling, lego, planetgruppe, dans & drama, mekk & skru og toving. På lagegruppene hadde vi òg ein gjennomgong av historia om korleis Gud skapte verda. Vi hadde mange flotte leiarar og kreative ungar med oss denne dagen, og det blei lagd mykje fargerikt og fint.

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Lagegrupper

Miljøløype

Etter ein næringsrik matpakkelunsj, var det tid for miljøløype i området rundt Foldnes kyrkje. Vi lærte om sansane våre, kompostering, søppelsortering, resirkulering, vatn og avlaup og mykje meir. Det var godt for borna å få springe litt rundt ute i det fine vintervêret.

Lunsjpause

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Miljøløype

Korøving, temasamling og middag

Alle T8-borna var med i eit stort T8-kor som lærte fleire nye songar, under leiing av Marianne og med tonår frå Aasmund og bandet vårt.

På temasamlinga oppsummerte vi kva vi hadde lært denne dagen, og så var det tid for å rigge kyrkjerommet før foreldre og sysken kom for å ete i lag med oss.

Bandet

Bandet

Koret

Middag

Middag

Middag

T8-finale

Til slutt var det tid for ei fargesterk avslutning på dagen. Foreldre, sysken, T8-born, leiarar ... og sjølvsagt Herr Fargerik... fylde kyrkjerommet. Det blei ei god avslutning på ein lærerik dag.

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Finale

Vel møtt på T9-dagen i 2011!

Takk til alle som var med på T8-dagen 2009!

På planleggingsdagen 6. februar 2009 var rundt 70 born frå heile Fjell samla i Foldnes kyrkje til den tredje T8-dagen. Temaet var Gud skaper, vi lagar, og dei opplevde Guds skaparverk og eigne evner og sansar på mange ulike måtar.

Fellessamling

Fellessamling

Fellessamling

Fellessamling

Fellessamling

Herr Fargerik

Herr Fargerik dukka opp fleire gongar i løpet av dagen. Først var han lei seg fordi han syntes han såg rar ut og ville heller ha store musklar som Jon Arne Riise. Så syntes ikkje han at han var flink til nokon ting, og alle andre laga finare legofigurar enn han. Til slutt forstod han at Gud er glad i han som han er, og at han kanskje kan andre ting enn å bygge lego. Dessutan har Gud gitt han og alle andre menneske eit ansvar for skaparverket, slik at vi må ta vare på det.

Fargerik, men trist

...det finaste Gud har skapt!

Tekstverkstad

På tekstverkstaden fekk T8'arane høyre forteljinga frå Bibelen om når Gud skapte jorda. Etterpå brukte dei ulike evner, sansar og uttrykksmåtar til å illustrere noko Gud har skapt eller som vi menneske har laga.

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Legogruppa

Collagegruppa

Collagegruppa

Collagegruppa

Malegruppa

Malegruppa

Malegruppa

Flott kunst

Flott kunst

Mekk og skru

Mekk og skru

Mekk og skru

Dans og drama

Dans og drama

Tovegruppa

Tovegruppa

Tovegruppa

Universgruppa

Universgruppa

Universgruppa

Universgruppa

Universgruppa

Universgruppa

Utan mat og drikke...

Alle hadde ein god lunsjpause der dei åt nista si.

Godt med matpause

Godt med matpause

Godt med matpause

Godt med matpause

Miljøløype i Guds gode natur

Etter lunsj måtte heile gjengen kle godt på seg, for no var det tid for miljøløype. Den var sett saman av ulike stasjonar ute og inne, der vi lærte og opplevde Guds skaparverk på ulike måtar. Hovudbodskapen var at vi har ansvar for å ta vare på det Gud har skapt. Borna fekk ri på hest og gå tur med hunden Nala, samle inn blekkbokser som blei gjenbrukt som dekor i kyrkja seinare på dagen, dei lærte om elektrisitet og straumsparing, FjellVAR var der og fortalde om gjenvinning og vassbruk. Ein "ekte" meteorolog snakka om korleis vårt levesett kan påvirke vêret og klimaet, og alle fekk lage eit "strykebilete" til å ha i T-dagsmappa si.

Elstasjon

Elstasjon

Gjenvinning

Gjenvinning

Gjenvinning

Hesteriding

Hesteriding

Hesteriding

Hesteriding

Kjekt å gå tur med hunden

Kjekt å gå tur med hunden

Med framtida i hendene

Møte med ein meteorolog

Spanande bilete frå Afrika

Kor på kloden vår er det varmast? Og kor bur pingvinane?

Korleis kan vi ta vare på jorda vår?

Meteorologen fortel om klimaendringane

Mange artige oppgåver i miljøskuleheftet

Mange artige oppgåver i miljøskuleheftet

Mange artige oppgåver i miljøskuleheftet

Mange artige oppgåver i miljøskuleheftet

Mange artige oppgåver i miljøskuleheftet

På søppelstasjonen...

Her lærte Harald oss om kva som kan lagast av innsamla metallsøppel

FjellVAR hadde tatt med seg ein do!

FjellVAR hadde tatt med seg ein do!

FjellVAR hadde tatt med seg ein do!

Vi fekk lære om vatn og kloakk

Vi fekk lære om vatn og kloakk

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Alle fekk lage kvart sitt strykebilete

Festavslutning for heile familien

Til slutt hadde vi middag og fest for heile familien, der borna stilte ut og viste det dei hadde gjort og lært i løpet av dagen.

Takk for denne gongen - vi sjåast på T9!

Vi håper alle hadde ein flott og lærerik T8-dag. Om eit år er det T9. Då vil vi gjerne sjå dykk alle igjen på kunstutstiling i dei tre kyrkjene våre. De får meir informasjon og T9-helsing når den tid kjem!

T8-helsinga

Du kan her laste ned pdf-dokumentT8-helsinga, dersom du ikkje fekk henne i posten.