Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Påmelding

Du kan her melde deg på dei ulike T-dagane ved å velje aktuell T-dag i menyen til venstre.

I løpet av året vil det bli T-dagar for alle born og unge i Fjell. Det vil bli lagt ut påmeldingsskjema i menyen til venstre god tid på førehand. Det er viktig at de då fyller ut alle dei felta som er merkte med ei raud stjerne. Vel møtt på T-dagane!

På dei fleste T-dagane våre er det oppgåver for dei som ønskjer å bidra, både foreldre, fadrar og born. Meld frå på påmeldingsskjemaet dersom dette er noko du vil vere med på!

For det som skjer etter konfirmasjonsalder, til dømes minileiarkurset MILK, leiarkurset LED, bibelgrupper, kor, klubbar og mykje anna: Ta kontakt med Maria Tveten: maria.tveten@fjell.kommune.no. Du finn òg mykje informasjon om Fjell sitt ungdomsarbeid på Facebook-gruppa "Ungdommen i Fjell kyrkjelyd".

Ta gjerne ein titt på bilete frå T-dagane i Fjell!