Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Påmelding til T1 Babysong

T1 Babysong skjer på omgang i Foldnes, Fjell og Landro kyrkje, sjå oversikt under her.

Babysongsamlinga varer frå kl. 10.30 til kl. 12.30, og omlag midtvegs i samlinga serverer vi deilig lunsj.

Babyen og du må gjerne også bli med på fleire av babysongsamlingane, berre meld frå til kurshaldar når de er på samlinga.

Vi ynskjer å leggje til rette for alle funksjonsnivå. Ver venleg å gje melding om særskilte behov (til dømes allergiar, funksjonshemmingar eller anna som krev særskilt merksemd) ved påmelding.

Det er gratis å vere med på T1 Babysong.

Felt merka med raud stjerne fyllast ut. Dersom du ikkje får ei bekrefting opp på skjermen, er ikkje påmeldinga registrert!

Påmeldinga til sjølve dåpen finn du på Fjell kyrkjelyd sine nettsider.

Påmelding til T1 Babysong
*
*
*
*
* Frist for påmelding: siste fredag før kursdagen
*
*
*
*
t.d. allergi eller funksjonshemming
Vi reserverer oss mot at bilete der vårt barn er med, blir nytta til å illustrere T-dagane

Merk: Opplysningane vert lagra i ein database, handsama fortruleg og ikkje nytta til noko anna enn T-dagen.