Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Påmelding til T11-dagen fredag 28. september

Bli med på ein BRA fredagskveld i kyrkja - saman med andre sjetteklassingar, ungdomar frå kyrkjelyden og T-teamet i kyrkja. Du vil også møte nokre folk frå eldgamal tid, for vi skal På sporet av Jesus, og då kan det hende ting ein ikkje akkurat hadde venta... Vi skal sjølvsagt kose oss med fredagskvelds og snacks også!

T11-dagen foregår i Foldnes kyrkje fredag 28. september, og varer frå kl. 17.00 til kl. 20.30. Det er fint dersom føresette kan komme kl. 20 og delta på kveldsavslutninga.

Ta med T-dagsmappa, dersom du har.

Vi ynskjer å leggje til rette for alle funksjonsnivå. Ver venleg å gje melding om særskilte behov (til dømes allergiar, funksjonshemmingar eller anna vi bør kjenne til) ved påmelding.

T11-dagen kostar 100 kr, og de betaler når de kjem til registreringa kl. 17. Vi har òg Vipps (kode 82511) Påmelding snarast..

T11-dagen fredag 28. september
*
*
*
*
*
*
*
*
*
  
* Oppgje om du har fått T-dagsmappe ved tidlegare høve
  
*
Dersom ja...
Eventuelle allergiar eller anna vi bør vite
Vi reserverer oss mot at bilete der vårt barn er med, blir nytta til å illustrere T-dagane

Merk: Opplysningane vert lagra i ein database, handsama fortruleg og ikkje nytta til noko anna enn T-dagen.