Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Påmelding til T4-dagen søndag 2. september

Velkomen til å få fireårsbok i kyrkja søndag 2. september!

Vi startar kl 10.30 med registrering av fireåringane.

Kl 11 startar T4-gudstenesta, der fireåringane skal få den fine boka. Det blir ei familiegudsteneste som passar for alle, både små og store, så inviter gjerne med både slektningar, vener og fadrar. Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi med kaker og saft. Heile T4-dagen er ferdig seinast kl 13.

Det er påmelding til denne dagen, slik at vi kan gjere bøkene klare. T4-born som ikkje er påmelde, vil likevel vere velkomne og få bok.

Vi ynskjer å leggje til rette for alle funksjonsnivå. Ver venleg å gje melding om særskilde behov (til dømes allergiar eller funksjonshemmingar) ved påmelding.

Ta med T-dagsmappa, dersom de har fått denne tidlegare.

Alle felt merka med raud stjerne, må fyllast ut for at påmeldinga skal bli registert. Dersom du får ei bekrefting opp på skjermen, er påmeldinga registrert!

Påmelding til T4-dagen søndag 2. september
*
*
*
*
*
*
*
*
  
t.d. allergi eller funksjonshemming
  
* Oppgje om du har fått T-dagsmappe ved tidlegare høve
  
* Du kan velje om du skal få 4-årsboka på nynorsk eller bokmål
Vi reserverer oss mot at bilete der vårt barn er med, blir nytta til å illustrere T-dagane

Merk: Opplysningane vert lagra i ein database, handsama fortruleg og ikkje nytta til noko anna enn T-dagen.