Den norske kyrkja > Størst-av-alt-prosjekt > Fjell kyrkjelyd

Påmelding til T7 Pilegrimsvandring

Hjarteleg velkomen til T7-dagen på planleggingsdagen onsdag 15. august!

Vi inviterer alle som er fødde i 2011 (altså dei som no skal starte i andreklasse) til å bli med på pilegrimsvandring! Registrering ved snuplassen på Morland frå kl 08.30 til 09.00. Vi skal høyre pilegrimsforteljingar, vandre i grupper og ete niste saman.

Ved målet i Fjell kyrkje skal vi mellom anna sjå film, syngje, ete og leike saman.

Det blir ei felles avslutning i kyrkja kl 15.30, og der er òg sysken og føresette velkomne til å bli med. Heile T7-dagen er ferdig klokka 16.

Kle dykk etter vêret, med godt fottøy/støvlar. Ta med matpakke, drikke, tørt skift, T7-invitasjonen og T-dagsmappa dersom du har. Pakk i skulesekk eller tursekk.

Felta merka med raud stjerne fyllast ut.

Pris: 70 kr pr barn, alt inkludert. De betaler når de kjem. Vi har òg Vipps.

Hugs å seie i frå om eventuelle særskilte behov (allergiar, funksjonshemmingar osb) ved påmelding. Skriv slike kommentarar i feltet for særskilte behov.

Påmelding til T7-dagen 2018
*
*
*
*
*
*
*
*
*
  
* Oppgje om du har fått T-dagsmappe ved tidlegare høve
*
t.d. allergi eller funksjonshemming
Vi reserverer oss mot at bilete der vårt barn er med, blir nytta til å illustrere T-dagane

Merk: Opplysningane vert lagra i ein database, handsama fortruleg og ikkje nytta til noko anna enn T-dagen.